Alumnporträtt: Carl Jacobsson

Namn: Carl Jacobsson
Program: D
Examensår: 2010

Vad jobbar du med?

Jag började min bana som managementkonsult på Capgemini Consulting, som var en bra start för att bygga upp arbetslivserfarenhet i olika miljöer och kontexter. Har därefter varit i ett antal business controller roller, dvs affärsekonom, i flertalet IT-tunga bolag där förståelsen för IT och IT-verksamheter har kommit väl till pass. Detta även i en ekonomtjänst, vilket är ett tecken på att IT blir alltmer en del av själva affären i bolag. Sedan något år tillbaka har jag valt att arbeta som egenföretagare/egen konsult som business controller. Senast var jag anställd controllerchef på Klarna Bank, men har nu återgått till att vara egenkonsult. Just nu vid sidan om den vanliga konsulttjänsten så arbetar jag även sedan några månader tillbaka tillsammans med en annan ”gammal D:are” med att bygga upp ett företag kopplat till system för ekonomistyrning (lesson learned – lär känna kursare).

Read more →

NärU presenterar: Lunchföreläsning med NIRA Dynamics

Building a high definition road condition map: Saving lives and enabling self-driving cars

NIRA Dynamics AB has developed software algorithms both to estimate the road conditions in real-time and to process the data in their own cloud. The basic approach is to use the already existing sensors in the car, with high focus on the tire and the wheel speed sensor. This enables a quick ramp-up, allowing NIRA to build a real-time, hi-resolution road condition map needed for highly automated driving. By combining the road condition data with micro weather data quality improves and also allows forecasting of future road situations. Read more →

Kallelse till D-sektionens vintermöte 2019

Medlemmar i sektionen kallas till ordinarie vintermöte den 4 februari 2019. Detta är ett av sektionens tre ordinarie sektionsmöten. Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet.

Datum: 4 februari 2019
Tid: 17:30
Plats: C4

Mer information och anmälan finns på:
d-sektionen.se/vintermote

NärU presenterar: Möjligheter hos Houtive

MASTER AND BACHELOR THESIS OPPORTUNITIES AT HOUTIVE.COM (START-UP)

We are a start-up in its earliest phase looking for passionate and talented students to help us create the next generation real estate brokerage service.

Sounds interesting? Make sure you check out the links below, and let us know which one you find interesting by sending an e-mail to daniel@houtive.com.

Applications are open until we have found passionate and talanted students to help us with each project.

Students who show outstanding performance will recieve an offer to join us on our journey! Read more →

NärU presenterar: Möjligheter hos Scania

Join us on our journey towards a Sustainable Transport System

If you as a student within Datateknologsektionen at Linköping University, want to be a part of our journey towards a Sustainable Transport System, here are some more information about how to join us. Read more →