Aktivitetsutskottet

Som bas i vår verksamhet erbjuder vi brädspelskvällar samt motionsspel i fotboll och innebandy. Utöver detta kommer vi att arrangera ett antal evenemang per termin där vi försöker prova på andra roliga aktiviteter t ex Singstar och poker.

Följande aktiviteter anordnar AktU för närvarande:

  • Fotboll och Innebandy en gång i veckan
  • Brädspelskvällar två gånger i månaden
  • Mästerskap i både poker och innebandy
  • Filmkvällar, dartkvällar, singstarkvällar m.m.
  • En årlig resa till något roligt resemål
  • D-LAN

Vårt mål är att finnas till för alla på sektionen som vill hitta på roliga saker med andra D:are utanför skoltid.
Du hittar information om aktuella aktiviteter på Facebook och i D-sektionens kalender.

Har du förslag på aktiviteter eller andra frågor? Kontakta oss.


Aleksi Evansson (ordförande)
aktivitetsordf@d-sektionen.se