Alumni

Syftet med verksamheten är att stärka relationen mellan före detta studenter (alumner), universitetet och omvärlden, för att ge möjlighet till ömsesidig utveckling av kunskap, kompetens och kontakter.

Aktivera dig

Gästföreläsa

En föreläsning ger dig möjligheten att prata och inspirera inför nuvarande studenter under en lunch eller eftermiddag. Vilka mål har du uppnått? Vilka stockar har du fått kliva över, såga itu, gå runt för att komma dit du är idag?

Intresse skickas till mig så vi kan planera och diskutera detaljerna för ditt besök. Vi står för att boka lokal och mat osv. så tveka inte att höra av dig om du är intresserad.

Mingla på D-Pub

Pubutskottet arrangerar en pub minst en gång i måndaden så tveka inte att komma förbi och träffa kanske både nuvarande studenter och andra alumner. Hör av dig till mig om du skulle vilja arrangera något litet snack eller mingel i anslutning till en D-Pub.

Gästblogga

AlumniU driver en Alumni-blogg här på sektionshemsidan där alumner får gästblogga om deras studietid eller andra roliga erfarenheter. Ett inlägg behöver inte vara särskilt långt eller genomtänkt, utan kan även bara vara en kortare hälsning. Om du tycker det låter roligt är du mer än välkommen att skicka ett mail till nedanstående mail-adress.

[email protected]

Förbered dig

Alumniwebben

Se till att hålla din mailadress och övriga uppgifter uppdaterade på LiU:s alumniwebb för att få den senaste informationen från sektionen och universitetet.

Hör gärna av dig med idéer och förslag på hur vi kan göra sektionens alumniverksamhet så bra som möjligt, eller om du har andra frågor.

Därför är alumniverksamheten viktig för dig

Med hjälp av vår alumniverksamhet får du tillgång till en kontaktnät som hjälper dig att hålla kontakt med sektionen och andra föreningar som du var aktiv i under din studietid. Dessutom kan du ta kontakt med dagens studenter, morgondagens anställda! Du kan via sektionen påverka dagens utbildning om du känner att det finns viktiga delar som du saknade i din utbildning.

Därför är du viktig för D-sektionen

Du som alumn är viktig för sektionen då du kan bidra med erfarenhet inom universitetsvärlden. Du kan visa medlemmarna inom sektionen vad som händer efter utbildningen, till exempel genom att berätta vad du jobbar med idag och vad som är bra att läsa om man vill jobba med detta.

D-sektionen jobbar hårt med att låta våra medlemmar ha god kontakt med arbetslivet under sin studietid, både i form av gästföreläsningar, studiebesök, praktikplatser och examensarbeten.

Om vi vet var våra medlemmar hamnar efter utbildningen hjälper det oss i att rekrytera nya studenter till sektionens alla utbildningar.


Anton Eldeborg Lundin (Alumniutskottets ordförande 23/24)
[email protected]