Alumnporträtt: Carl Jacobsson

Namn: Carl Jacobsson
Program: D
Examensår: 2010

Vad jobbar du med?

Jag började min bana som managementkonsult på Capgemini Consulting, som var en bra start för att bygga upp arbetslivserfarenhet i olika miljöer och kontexter. Har därefter varit i ett antal business controller roller, dvs affärsekonom, i flertalet IT-tunga bolag där förståelsen för IT och IT-verksamheter har kommit väl till pass. Detta även i en ekonomtjänst, vilket är ett tecken på att IT blir alltmer en del av själva affären i bolag. Sedan något år tillbaka har jag valt att arbeta som egenföretagare/egen konsult som business controller. Senast var jag anställd controllerchef på Klarna Bank, men har nu återgått till att vara egenkonsult. Just nu vid sidan om den vanliga konsulttjänsten så arbetar jag även sedan några månader tillbaka tillsammans med en annan ”gammal D:are” med att bygga upp ett företag kopplat till system för ekonomistyrning (lesson learned – lär känna kursare).

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Som business controller är man bollplanket för chefer rörande ekonomistyrning. Löpande uppgifter är analys av rapportering och budget/prognos arbete. Men även business case och övriga adhoc uppgifter som uppkommer kopplat till företagets ekonomi. Det innebär mycket möten med olika beslutsfattare och intressenter, vilket normalt upptar cirka 50-75% av min arbetstid.

Roligast under/roligaste historien från studietiden?

Det som jag aldrig kommer att glömma är den föredömliga nollningen av Fadderiet, som var en helt underbar tid. Jag har även kvar både overall och sånghäfte

Vad är det bästa med att arbeta på ditt jobb?

Chansen att påverka organisationen, ibland genom att ifrågasätta, och därigenom skapa en förändring till det bättre. Ibland kan det vara starka viljor i organisationer, och därmed gäller det även att ha en förmåga att hantera människor.

Roligaste dagen på jobbet?

Har jag förhoppningsvis framför mig, men generellt de dagar då man överträffat någon i sin omgivnings förväntningar.

Övrig hälsning, tips eller annat du vill förmedla?

Gör dig aldrig beroende av en arbetsgivare. Uppfinn dig själv varje dag; gör dig själv attraktiv som medarbetare och följ utvecklingen inom ditt arbetsområde. Då kan du göra vad du vill framöver.

Lämna ett svar