Alumnporträtt: Said Aspen

Namn: Said Aspen
Program: D
Examensår: 2008

Vad jobbar du med?

Driver Visigon, ett litet high-end konsultbolag profilerat som expertkompetens i gränslandet mellan finans och teknik.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Börjar med frukostmöte vid klockan 7 på byråns kontor för att planering. Därefter spenderar jag dagen hos någon av våra kunder. Förmodligen på Nordea eller SEBs huvudkontor. Ute hos kund delas tiden mellan olika typer av affärsanalys och utvecklingsinsatser (programmering).
Sena eftermiddagar handlar oftast om funderingar på strategisk nivå alternativt hjälper jag någon av de nya yngre konsulterna med något specifikt problem.

Roligast under/roligaste historien från studietiden?

Det finns så många fantastiska minnen. Genomgående är att alla de bästa minnena egentligen inte handlar om studierna. Jag hann med att vara aktiv i D-Group, Sektionsstyrelsen, Ryds Herrgård, Aristocats samt LiTHs utbildningsnämnd. Idag är det de aktiviteterna jag främst örknippar studietiden med.

Vad är det bästa med att jobba på Visigon?

Det är tillfredsställande att känna man besitter kunskap, erfarenhet och förmågor som någon är villiga att betala ett premium pris för.

Roligaste dagen på jobbet?

Alla dagar då det handlar om att fatta snabba beslut med begränsat beslutsunderlag.

Övrig hälsning, tips eller annat du vill förmedla?

Mina tips till nuvarande studenter är att ta stora risker. Att testa och experimentera och våga gå sin egen väg.

Lämna ett svar