Dags att söka som studentmedarbetare!

Här kommer ett meddelande från Linköpings kommun, som i samarbete med LiU söker studentmedarbetare inför höstterminen! Deadline för ansökan är 1/5, och mer info finns här.


Studentmedarbetare

Det är många kommuner som står inför stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning, det gäller även Linköpings kommun. Därför är det en självklarhet för oss att tillsammans med universitet och högskolor ta vara på våra framtida medarbetare – studenterna.

Studentmedarbetare startades i Linköpings kommun år 2014 som ett pilotprojekt. År 2016 gick det över till att bli regionalt och med Linköping och Norrköpings kommunala bolag.

Studentmedarbetare erbjuds en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få värdefull arbetslivserfarenhet. Våra arbetsplatser får dessutom ta del av nya perspektiv och ny forskning genom studentmedarbetarens input.

Grundkravet är att studenten har eller ska påbörja sista utbildningsåret inom respektive program. Alla utbildningar vid Linköpings Universitet kan vara aktuella för studentmedarbetarprogram.

Fördelar för studenten     

 • värdefull arbetslivserfarenhet inför framtida arbetsliv
 • möjlighet att knyta värdefulla kontakter redan under utbildningen
 • nya kunskaper som kompletterar den akademiska utbildningen

Uppdragsbeskrivning studentmedarbetare höstterminen 2021

 • Förvaltningarna/arbetsplatserna formar innehållet i tjänsten efter behov.
 • En uppdragsbeskrivning ska skickas in senast den 18 mars 2021.
 • Annonsering mot studenterna sker mellan 29 mars  – 23 april 2021.
 • Rekryteringen pågår under maj/juni 2021.
 • Anställning påbörjas i aug/sep 2021.
 • Befattningen är ” Studentmedarbetare”
 • Lönekostnaden är 23 250 kr exklusive semesterersättning och sociala avgifter.
 • Tjänstgöringsgraden uppskattas till max 20-25 % av heltid.

Lämna ett svar