Datateknologsektionens vårmöte 2015

Igår genomfördes sektionens vårmöte och här kommer en sammanfattningn av vad som hände.

Proposition angående val av AMO lästes igenom för andra gången och Motion angående defenition av studerandemedlem (inkluderat) röstades igenom med tilläggsyrkandet att ändra §2.1 till *”studerar eller innehar studieuppehåll i max 2 sammanhängande år på något av de utbildningsprogram som sektionen representerar (se § 1.2)”. Dessa hittas på vårmötessidan. (Du måste vara inloggad för att kunna se sidan.)

De personer som valdes in på mötet var:

 • Adrian Sidenvall till vice ordförande 15/16.
 • Michael Sörsäter till sekreterare/infochef 15/16.
 • Eric Sandberg arbetsmiljöombud 15/16.
 • Oskar Thunberg till Intendent 15/16.
 • Richard Bondemark till studentrådets ordförande 15/16.
 • Sebastian Callh till studienämndsordförande D 15/16.
 • Christoffer Nilsson till studienämndsordförande IT 15/16.
 • Victor Bennich till studienämndsordförande U 15/16.
 • Victor Dannetun till studienämndsordförande IP 15/16.
 • Hampus Viken till aktivitetshanterare 15/16.
 • Erik Ekbom till LINK-kassör 15/16.
 • Christoffer Johansson till marknadsföringsutskottets ordförande 15/16
 • Alexander Ulander till näringslivsansvarig 15/16.
 • Jens Reimers till alumniutskottets ordförande 15/16.
 • Matilda Söderholm till Pubutskottsordförande 15/16.
 • Jonathan Pålsson till Valberedningens ordförande 15/16.
 • Anders Gustafsson och Oskar Fahlström till revisorer 15/16.
 • Louise Svensson till sektionskassör 15/16.

Mötet beslutade att ge vid beslut sittande styrelse mandat att tillsätta aktivitetsutskottes kassör 15/16 för resten av verksamhetsåret.

Både D-Group 15/16 och Donna 15/16 presenterade sig och vilka de består av går att hitta på d-group.se och Donnas Facebook-sida.

Många ändringar i det nya reglementet 15/16 röstades igenom. Även detta går att hitta på vårmötessidan (med markeringar om vad som ska bort/tillkomma).

Där finns även verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse från D-Group 13/14 som fick ansvarsfrihet.

Även nästa års budgetar godkändes, vilka också går att hitta på samma sida.

 

Lämna ett svar