Ekonomigruppen

Ekonomigruppen är ett nytt koncept på sektionen, och är därför under aktiv uppbyggnad! I dagsläget består gruppen av sektionskassören och tre DEGare. Huvuduppgiften är att avlasta kassören i det dagliga arbetet, då genom att bland annat hjälpa till med bokföring och fakturering. 

Har du några frågor eller funderingar? Då kan du alltid kontakta deg@d-sektionen.se.

Michelle Krejci (Sektionskassör 21/22)
deg@d-sektionen.se