Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet har som uppgift att avlasta sektionskassören i det dagliga arbetet. Detta innefattar huvudsakligen bokföring och fakturering men inkluderar också exempelvis att svara på budgetrelaterade frågor som sektionens utskott har. Utskottet består av sektionskassören som agerar ordförande tillsammans med tre DEGare.
Har du några frågor eller funderingar? Då kan du alltid kontakta [email protected].

Henrik Thorén (Sektionskassör 23/24)
[email protected]