Exjobb på Holms

Vi söker en student som vill hjälpa oss att ta fram en app för våra produkter, kort beskrivning om projektet:

Beskrivning/Målbild:

Utveckla en app där man konfigurerar ihop sin egna Holms-maskin.

Konfigurationen skall sedan gå att skicka till Holms direkt alt till en ÅF för pris och leveranstid.

Språk: Svenska och Engelska.

Benchmarking sker gentemot appen ”Volvo Attachment selector”

Features och benefits skall kommuniceras för den valda maskinen/konfigurationen

Delmonent:

Kunna konfigurera en Sandspridarskopa.

Kunna konfigurera alla sopvalsar.

Kunna konfigurera samtliga Holms produkter.

Tidsåtgång:

Bestäms efter att startdatum är satt.

Handledning:

1a Markus Furhoff, VP Sales and Marketing

2a Anders Carlberg, Product Engineer

Holms kommer att genomföra teoretiska och praktiska utbildningar för Holms produkter.

Plats:

Vid behov kommer Holms bistå med arbetsplats på Holms Industri i Motala och med ”dator” och mjukvara.

Ersättning:

20 000 Sek

Med vänlig hälsning / Best regards

Anders Carlberg
+46 (0) 141 22 41 39
[email protected]

Box 924, SE-591 29 Motala

Visiting address: Holmsvägen 54, SE-591 36 Motala
www.holms.com

Lämna ett svar