Extra sektionsmöte oktober 2021

Zoom-länken till mötet finns på medlem.d-sektionen.se/vote. Här går ni även med i röstlängden och röstar.

Styrelsen vill välkomna alla sektionsmedlemmar till det första sektionsmötet under detta verksamhetsår. Med anledning av stora ändringar inom LINK måste vi behandla budgetrevidering på sektionsmötet. Både den nuvarande budgeten och den reviderade budgeten finns att läsa under “Dokument”. Eftersom LINK-mässan ligger före ordinarie höstmöte kallar vi härmed till ett extrainsatt sektionsmöte söndagen den 10 oktober 12:00.

Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet. 

På grund av Styrelsens planering utifrån de nuvarande restriktioner kommer deltagande på sektionsmötet att ske över Zoom. Vi ser dock ljust på framtiden och hoppas på att det ordinarie höstmötet kommer ske på plats. Mer information om hur du ansluter till mötet och hur mötet fungerar kommer publiceras på mötes sida på D-sektionens hemsida.

På denna sida kommer information om D-sektionens extrainsatta sektionsmöte att publiceras och finnas tillgängligt. Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Distansmöte på grund av covid-19

På grund av Styrelsens planering utifrån de nuvarande restriktioner kommer deltagande på sektionsmötet att ske över Zoom. För att mötet ska flyta på smidigt så har vi en guide, där vi beskriver hur omröstning, talarlista och mötet i sin helhet kommer fungera på distans. 

Distansmöte Datateknologsektionen – Guide

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Dokument

Inkomna dokument

Motioner och propositioner

Motioner

Propositioner

Inga propositioner inkomna ännu.