Extramöte

DETTA VAR ETT APRILSKÄMT

Extra sektionsmöte har utlysts av sektionsstyrelsen pga. mycket viktiga motioner som inkommit och tidsbrist på vårmötet. Det är den 29:e april klockan 07:30 (lokal tid) i Åboterminalen.

Introduktion

Hej D-student! Här kommer information om sektionens extrainsatta möte att samlas. Observera att mycket information kommer tilläggas i de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ. Lett av sektionens styrelse beslutar sektionsmöten om sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. Du som medlem i sektionen kan alltså påverka dess framtid otroligt mycket. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Glöm inte att anmäla dig längst ner på sidan för att bli garanterad mat och vatten på mötet!

Föredragningslista

Dokument

Motioner

Anmälan

Anmälan är endast öppen fredagen 12:e april och krävs för att bli garanterad mat.