Företag

Datateknologsektionen har under många år haft en god relation med flertalet företag från olika grenar inom Data och IT. Inte sällan övergår många av sektionens studenter till att göra exjobb och bli anställda hos företag som har god relation med sektionen. Ett samarbete med vår sektion banar väg för god kontakt och relationsbygge med studenter inom Datateknik, Informationsteknologi, Mjukvaruteknik och Innovativ programmering. Nedan har vi listat vårt utbud av produkter som är goda verktyg för att bygga relationer med sektionen och studenten på Datateknologsektionen.

Annonsering

Är ni intresserade av att sprida information till sektionens studenter, som exempelvis annonsering för en platsannons eller ett program ni behöver sökande till? Då är vårt annonspaket det ni söker efter! Detta paket garanterar bra spridning av informationen genom sektionens tre primära informationskanaler: Facebook, nyhetsbrev och hemsida. På Näringslivsutskottets Facebook-sida postas ett inlägg med text och eventuell länk. Samma information postas även på sektionens hemsida och i en upplaga av vårt veckovisa nyhetsbrev. Observera att annonsering inte görs till event som är direkt och enbart riktad till studenter. Läs istället under Kvällsevent.

Kvällsevent

Ett kvällsevent går att ordna på flera olika sätt och vi är alltid öppna för nya förslag. Det finns bland annat möjlighet att genomföra en föreläsning på universitetet, på ert kontor eller på en studentpub. Ni får möjlighet att visa vad ni är för företag, bjuda på mat och mingla med studenterna. Kom gärna med egna idéer!

Lunchföreläsning

En lunchföreläsning är ett mycket uppskattat arrangemang av studenterna. Ni kommer till oss på campus och presenterar er på valfritt vis i 45 minuter. Vi förespråkar all typ av kreativitet, desto mer er föreläsning sticker ut desto bättre kommer den att bli ihågkommen. Ni bjuder även deltagarna på något att äta och dricka, så de kan lämna er föreläsning mätta och glada. Vi i utskottet är med under planeringen och ordnar med passande lokal, leverans och beställning av mat, marknadsföring och anmälningarna.

D-Pub

Åtta onsdagar per år anordnar pubutskottet pubar i Kårallens lokal Gasquen, ett arrangemang med bra uppslutning och avslappnad stämning. I samband med puben finns möjlighet att hålla en kortare föreläsning där de närvarande studenterna bjuds på mat och dryck från puben. Efter föreläsningen har ni möjlighet att mingla med studenterna i Gasquen.

Sektionsmöten

D-sektionen håller sektionsmöten 3 gånger per år där alla sektionens medlemmar är välkomna. Dessa möten hålls kvällstid i en större föreläsningssal och i regel bjuds alla närvarande på pizza. Pizza-spons innebär att ert företag står för finansieringen av en hel eller halv pizza per person. I gengäld ställer vi en roll-up eller liknande från ert företag synligt under hela kvällen samt omnämner er i samband med middagen. Pizza-spons uppskattas rejält och ni kommer förknippas med något riktigt gott.

Samarbetspartner

En samarbetspartner till Datateknologsektionen utskiljer sig på flera sätt i jämförelse med andra företag sektionen har kontakt med. Utöver att samarbetet kontraktmässigt är markant större ekonomiskt, med en bredare grund än andra, så är det även ett närmre samarbete där kontakt mellan avtalade är av stor betydelse. Idén är även att Datateknologsektionen ska vara stolta över sina samarbetspartners och en sådan bör således vara en attraktiv arbetsplats för våra sektionsmedlemmar. En samarbetspartner ges därmed möjligheten att mer frekvent finnas med under studietiden för att inspirera och motivera studenterna, vilket leder till ett bättre förhållningssätt från dem gentemot företaget. Ett exempel på detta är att en samarbetspartners logga ges utrymme på hemsidan för att på så sätt bli ett mer igenkännligt varumärke. Det bör även finnas en vilja bland våra medlemmar att lära sig om företaget i fråga och dess verksamhet. En samarbetspartner ska således inte kännas främmande, utan vara ett välkänt och pålitligt företag.

D-Group: D-sektionens festeri

D-Group är D-sektionens studiesociala utskott som varje år arrangerar olika evenemang för studenter på Linköpings Universitet. D-Group är känt för att jobba hårt och har genom åren byggt upp ett gott rykte bland andra sektioner – till och med av själva universitet. Via detta utskott är det lätt att som företag synas utåt via alla de uppskattade evenemang som D-Group anordnar. Att stödja studiesociala aktiviteter är ett effektivt sätt att få studenter att få upp ögonen för just ditt företag.
Läs mer om d-group på d-group.se

DÖMD (D-Group)

DÖMD, D-sektionens Öppna Mästerskap i Dart, är D-Groups största evenemang. Med drygt 500 tävlande och runt 3000 besökare blir tävlingen norra Europas största darttävling för amatörer. Tävlingen är ett tredagarsevenemang som, förutom pilkastning, bjuder på bland annat två stora fester på Kårallen och en finsittning för de tävlande. DÖMD är en av de äldsta traditionerna på Linköpings Universitet som dessutom har blivit så populärt att det lockar studenter och lag från hela Sverige. Även de företag som väljer att samarbeta med oss i D-Group är välkomna att kasta pil och mingla med oss studenter.

DIMD (D-Group)

DIMD, D-sektionens Interna Mästerskap i Dart, är en mindre tävling som brukar utspelas på en pubkväll. Detta är en uppskattad kväll som besöks av många datastudenter, senast drygt 160 varav 51 tävlade. Där finns det möjlighet som företag att hålla ett öppningstal, mingla runt, och hålla en egen tävling för de som åkt ur turneringen.

Låter DIMD eller DÖMD intressant? Tveka då inte att kontakta D-Groups sponsansvarig för mer information:

Manfred Clase
[email protected]

STABEN och mottagningsperioden (nolle-p)

D-sektionens fadderi, STABEN, både planerar och genomför mottagningen av alla nya studenter (Nollan) på universitetet. Fadderiet ansvarar främst för sektionens egna Nollan, och de tre först veckorna består av massor med evenemang och interaktioner med företag. Syftet med STABEN är att välkomna de nya studenterna och se till att de får en så bra start på studietiden som det bara går. Detta uppnås genom att STABEN anordnar evenemang som underlättar för Nollan att lära känna varandra och bjuder på sig själva för att öppna upp till konversationer mellan Nollan.

Nästan 250 nya studenter antas årligen på D-sektionen varav de flesta är med på aktiviteterna under Nolle-p. STABEN får dessutom hjälp av omkring 120 faddrar som finns för att hjälpa till och skapa en mer personlig kontakt med Nollan. En fadder är en student som redan studerar på D-sektionen. Som företag finns det många sätt att visa upp sig på, och få en tidig kontakt med de nya studenterna som sedan kan följas upp på under deras studietid. På så sätt skapas ett gott intryck och det förmedlar att ditt företag är genuint intresserade av att inspirera och stödja studenterna även under studietiden. STABEN erhåller allt från företagsstationer, för en personligare kontakt med Nollan och faddrar, till tryckplatser på exempelvis Faddertröjan, Nollehandboken, eller Sektionsväskan för en mer långvarig exponering.

För mer information, kontakta STABENS sponsansvarig:

Spons STABEN
[email protected]

Donna: D-sektionens Damförening

Donna verkar för att stärka sammanhållningen bland tjejer och icke-binära på D-sektionen, samt ge er som företag en chans att marknadsföra er direkt till en attraktiv minoritet bland datateknologer. Alla tjejer och icke-binära på D-sektionen är medlemmar i Donna, och det är för dessa vi anordnar ett brett utbud av olika event under året så som:

  • Kräftis, vår kräftskiva
  • Damsittning tillsammans med andra sektioners damföreningar
  • Rosa Oktober, där vi tillsammans med andra damföreningar samlar in pengar till bröstcancerfonden
  • Höstsittning

Är ni ute efter att rekrytera eller bara synas bland tjejer kan ett samarbete med oss gynna er. Vi erbjuder allt från samarbeten på de ovannämnda evenemangen, till möjligheter för egna företagsmingel, After Works och lunchföreläsningar. Vill ni nå ut med information direkt till alla tjejer på sektionen erbjuder vi även annonsering. Är ni intresserade av att synas mer bland tjejer och icke-binära som är intresserade av data  är ni välkomna att höra av er till någon av oss, och har ni egna idéer till evenemang så kan vi självklart hjälpa er med detta!

Läs mer om Donna på donna.d-sektionen.se eller kontakta Donnas sponsansvarig:

Sara Egeld

D-LAN

Aktivitetsutskottet anordnar tidigt under vårterminen ett LAN där många av sektionens medlemmar är med och spelar. Ni som företag erbjuds exempelvis att anordna tävlingar under helgen med prisutdelning och även delta i spelandet, ett utmärkt sätt att komma i kontakt med sektionens medlemmar. Detta är ett arrangemang som varit mycket uppskattat av deltagarna genom åren.

Läs mer om D-LAN på d-lan.se eller kontakta D-LAN:s projektledare:

Marcus Dahl
[email protected]

LINK

Linköpings IT och Näringslivs Kontaktdagar, LINK, är arbetsmarknadsdagar med data- och IT-inriktning. Detta år är arbetsmarknadsdagarna över 2 veckor av evenemang och kontaktsamtal mellan studenter och företag. LINK-dagarna avslutas med en bankett där medverkande företag har utmärk chans för ytterligare knyta kontakter med studenterna. LINK har ett samarbete mellan D- och Y-sektionen samt riktar sig till alla 4000 studenter på LiU som läser någon typ av data- eller IT-utbildning, runt 70 företag medverkar och responsen har varit mycket positiv.

Läs mer om LINK på linkdagarna.se eller kontakta LINK:s projektledare på:

Anastasia Saprunova
[email protected]

LARM

LARM är Linköpings Teknologers Arbetsmarknadsdagar och bygger på ett liknande koncept som LINK.

Läs mer om LARM på: larmdagarna.se

Egen idé?

Ovanstående koncept är de vanligaste och det som de flesta företag är intresserade av. Vi är dock alltid öppna för nya idéer, eftersom en kreativ och bra idé säljer sig själv och brukar vara mycket uppskattad. Kom ihåg att inte förkasta en idé hur knasig den än kan vara, fråga oss först!

Är ni intresserade av ett givande samarbete?

Kontakta Näringslivsansvarig.

Simon Ganning
[email protected]