Historia

Mycket historia saknas på denna sida, kontakta [email protected] om du vill hjälpa till att fylla på med mer.

Datateknologsektionen

D-sektionens historia sträcker sig tillbaka till 1976 efter bildandet av civilingenjörsprogrammet inom Datateknik. Genom åren har sektionen förändrats och arbetet förbättrats. Vid startandet av IT-programmet så fick det också ingå i sektionen. I samband med att programmet Mjukvaruteknik startades så lades programmet Datavetenskap tillhörande C-sektionen ner. När detta skedde 2013 så beslutade det att en samanslagning av D-sektionen och C-sektionen skulle ske vilket medfört att efter det så representerar sektionen även Mjukvaruteknik och Innovativ programmering.

C-sektionen

Var en sektion på Linköpings universitet som representerade programmen Datavetenskap och Innovativ programmering fram till 2013 då den slogs ihop med D-sektionen.