Höstmöte 2020

Höstmötet kommer hållas den 8 november 2020 klockan 13:15 på Zoom.

Hej D-student! Här kommer information om sektionens höstmöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Distansmöte på grund av covid-19

På grund av regeringens beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare kommer deltagandet på höstmötet att ske över Zoom. För att mötet ska flyta på smidigt så har vi en guide, där vi beskriver hur omröstning, talarlista och mötet i sin helhet kommer fungera på distans. Den finner du här:

Distansmöte Datateknologsektionen

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Protokoll

Protokoll för D-sektionens höstmöte 2020

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat:

  • Fadderigeneral: Henrik Nilsson
  • Fadderikassör: Dag Jönsson

Motkandideringar

  • Fadderigeneral: Matilda Engström Ericsson
  • Fadderigeneral: Yen Dinh

Dokument

Inkomna dokument

Motioner och propostioner