Höstmöte 2022

Höstmötet kommer hållas 7 november 2022 klockan 17:30 i sal A1. Styrelsen bjuder även på pizza, se till att anmäla er här.

Hej D-student! Här kommer information om sektionens höstmöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Slutgiltig Föredragningslista

Slutgilitg föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat

 • Fadderigeneral: Helena Girmai
 • Fadderikassör: Joline Hellström
 • Arbetsmarknadsgruppens projektledare: Anastasia Saprunova
 • Arbetsmarknadsgruppens kassör/vice-projektledare: Vakant

Motkandideringar

 • Fadderikassör: Erik Nordell

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till [email protected] där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

 • Vem du är
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang utanför LiU
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang på LiU
 • Varför du söker en post
 • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas synliga på en duk under tiden du är uppe och presenterar.

Dokument

Kallelse för höstmöte

Inkomna dokument

Motioner och propositioner

 • Inga inkomna motioner eller propositioner ännu

Lämna ett svar