Höstmöte 2023

Höstmötet kommer hållas 6 november 2023 klockan 17:30 i sal A1.

Hej D-student! Här kommer information om sektionens höstmöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Styrelsen kommer bjuda på pizza i samband med sektionsmötet, du änmäler dig här. Deadline för anmälan är 2 november 2023.

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till [email protected] där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Att skicka in motioner

Glöm dessutom inte att du är mer än välkommen att skicka in motioner. Detta görs enklast genom att skicka motionen via mail till [email protected]. Motionsmall finns nedan under Dokument. Motioner måste skriftligen inkomma till sektionsstyrelsen senast sju läsdagar innan sektionsmötet (26 oktober 2023).

Protokoll

Protokoll för D-sektionens höstmöte 2023

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat:

  • Fadderigeneral 2024 – Tobias Elfstrand
  • Fadderikassör 2024 – Sebastian Olsson

Motkandideringar:

  • Inga motkandideringar ännu.

Dokument

Inkomna dokument

Motioner och propositioner

  • Proposition angående revidering av styrdokument
  • Motion angående införande av en utmärkelse för extraordinära insatser