Höstmöte 2018

Höstmötet är den 12:e november klockan 17:30 i sal C4.

Introduktion

Hej D-student! Här kommer information om sektionens höstmöte att samlas. Observera att mycket information kommer tilläggas i de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ. Lett av sektionens styrelse beslutar sektionsmöten om sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. Du som medlem i sektionen kan alltså påverka dess framtid otroligt mycket. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv (eller en annan!) till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen (de nomineringar som visas längre ner på den här sidan). Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till info@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Glöm inte att anmäla dig längst ner på sidan för att bli garanterad mat och dryck på mötet!

Protokoll

Protokoll höstmöte 2018

Föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat följande:

  • STABEN:s general: Carl Magnus Bruhner
  • STABEN:s kassör: Louise Lago

Motkandideringar

Dokument

Inkomna dokument

Inga dokument inkomna.

Motioner och propositioner

Andra läsning av stadgeändringar

Vid andra läsningen av stadgeändringen kan det vid förra mötet antagna stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås.

Propositioner

Anmälan

Anmäl dig senast torsdagen 8 november för att bli garanterad mat.
Du måste vara inloggad för att kunna fylla i formuläret.

Anmälan stängd