Höstmöte 2019

Höstmötet är den 11:e november 2019 klockan 17:30 i sal A2.

Introduktion

Hej D-student! Här kommer information om sektionens höstmöte att samlas. Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ. Lett av sektionens styrelse beslutar sektionsmöten om sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. Du som medlem i sektionen kan alltså påverka dess framtid otroligt mycket. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Glöm inte att du är välkommen att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv (eller någon annan!) till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Glöm inte att anmäla dig längst ner på sidan senast 5/11 2019 för att bli garanterad mat och dryck på mötet! Om du inte anmäler dig i tid är du fortfarande varmt välkommen att närvara på mötet, men du är ej garanterad mat.

Förmöte

Inför höstmötet kommer D-sektionen för första gången testa ett nytt koncept – att ha ett förmöte. Ett förmöte är ett informellt diskussionsforum som alla D-studenter välkomnas till för att diskutera de motioner och/eller propositioner som kommer att behandlas under det aktuella sektionsmötet. Därefter kommer åsikterna som framkommit att sammanfattas och presenteras under sektionsmötet när motionen/propositionen tas upp, med tanken att dessa åsikter då inte behöver lyftas igen under sektionsmötet.

Förmötets syfte är att möjliggöra för lite mer flytande diskussioner kring studenternas åsikter och förhoppningen är att ett förmöte ska kunna hjälpa oss att korta ner tiden som sektionsmötet tar!

Så känner du att du är intresserad av motionerna/propositionerna, har åsikter kring dem, eller helt enkelt vill se hur ett förmöte går till är du varmt välkommen att delta!

Värt att nämna är att styrelsen kommer att bjuda på fika!

D-sektionens Förmöte:

 • Datum: 7/11 2019
 • Tid: från kl 17:30
 • Plats: U11

Föreslagen motionsordning:

 1. Motion angående uppdelning av webb-/infoutskottet
 2. Motion angående uppdelning av webb-/infoutskottet, stadgeändring
 3. Motion angående om införande av Ekonomigruppen
 4. Motion angående Aktivitetsutskottet och D-LANs struktur
 5. Motion angående Aktivitetsutskottet och D-LANs struktur, stadgeändring
 6. Motion angående guldmedalj till Sebastian Bångerius
 7. Motion angående guldmedalj till Patrik Sletmo
 8. Motion angående korrigering av Stadgar
 9. Motion angående utdelande av silvermedalj & bronsmedalj till Aktivitetsutskottet

Protokoll

Protokoll D-sektionens höstmöte 2019

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista D-sektionens höstmöte 2019

Nomineringar

Valberedningen har nominerat följande:

 • STABEN:s general: Adrian Byström
 • STABEN:s kassör: Sophie Ryrberg

Motkandideringar

 • STABEN:s general: Hugo Hörnquist
 • STABEN:s kassör: Fabian Blom
 • STABEN:s general: Tobias Wang

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

 • Vem du är
 • Eventuella tidigare erfarenheter
 • Eventuellt tidigare engagemang på LiU
 • Varför du söker en post
 • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten
 • Hur du ser på ansvaret det innebär att ha en förtroendepost

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas synliga på en duk under tiden du är uppe och presenterar.

Dokument

Inkomna dokument

Inga dokument inkomna ännu.

Motioner och propositioner

Andra läsning av stadgeändringar

Vid andra läsningen av stadgeändringen kan det vid förra mötet antagna stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås.

Motioner

Anmälan

Anmälan är nu stängd. Om du inte hunnit anmäla dig kan du fortfarande närvara på sektionsmötet, men du är ej garanterad mat.