Höstmöte 2021

Höstmötet kommer hållas 7 november 2021 klockan 13:00 i sal C4.

Hej D-student! Här kommer information om sektionens höstmöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Protokoll

Protokoll för D-sektionens höstmöte 2021

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat:

  • Fadderigeneral: Casper Jensen
  • Fadderikassör: Linnéa Ivansson

Motkandideringar:

  • Fadderikassör: Erik Nordell, Jennifer Österman

Dokument

Inkomna dokument

Motioner och propositioner

  • Inga inkomna motioner eller propositioner ännu