Infoutskottet

Infoutskottets uppgifter innefattar att se till att informationen på sektionens hemsida och sociala medier är uppdaterad och korrekt. Utskottet har även ansvar för sektionens infomail, julkalender, fotografering av sektionens medlemmar och evenemang, samt sidan som sektionen vissa år har haft i LinTeks tidning LiTHanian.

Utskottet styrs av sektionens Infochef som du kan kontakta om du har funderingar gällande utskottets verksamhet, samt innehållet på hemsidan eller i våra sociala medier (Facebook, Instagram).

Infoutskottet finns till för alla våra medlemmar och alla våra utskott som vill marknadsföra sig via våra kanaler. Här är de områden vi arbetar med för tillfället:

Foto

I Infoutskottet är vi hemskt intresserade av fotografering! Är du del av D-sektionen och skulle vilja få foton tagna från ett evenemang, vill ta gruppfoton eller dylikt?

Kontakta våra fotografer på [email protected].

Instagram

Infoutskottet hanterar sektionens Instagram-konto. Om du tillhör ett utskott som vill visa vad ni gör, eller bara är en sektionsmedlem som vill visa din tillvaro som student på D-sektionen, så är du varmt välkommen att ta över kontot under en kortare period (exempelvis en vecka) eller bara få ett enstaka inlägg publicerat.

Kontakta gruppens redaktörer/sociala medier-ansvariga på [email protected].

Julkalender

Infogruppen har hand om sektionens årliga julkalender! Varje år samlar vi 24 bidrag från diverse grupper/utskott på sektionen (och ibland vissa från utanför sektionen!) i syfte att förgylla tillvaron för alla våra sektionsmedlemmar och skapa riktigt skön julstämning.

Är du intresserad av att veta mer om julkalendern? Kontakta [email protected].

Tryck

Via Infoutskottet kan du få hjälp med tryck. Har du ett evenemang på D-sektionen som du behöver få trycksaker till, eller andra typer av förfrågningar relaterade till tryck?

Kontakta utskottets tryckansvarig, tillika sektionens Art Director, på [email protected].

Övrigt

Om du har övriga, generella frågor om gruppen, eller tankar och idéer kring sektionens info, kontakta utskottets ordförande och tillika sektionens Infochef:
V. A. Kant (Infochef 23/24)
[email protected]