Kallelse till D-sektionens vintermöte 2021

Medlemmar i sektionen kallas till ordinarie vintermöte den 31 januari 2021. Detta är ett av sektionens tre ordinarie sektionsmöten. Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet.

 • Datum: 31 januari 2021
 • Tid: 13:15
 • Plats: På Zoom

På grund av regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 8 deltagare kommer deltagandet på vintermötet att ske över Zoom. Mer information om hur du ansluter till mötet och hur mötet fungerar kommer publiceras på mötets sida på D-sektionens hemsida.

Preliminär föredragningslista och mer information finns på https://d-sektionen.se/vintermote-2021.

Från stadgarna (§5.14)

Det åligger sektionsmötet att, på vintermötet, för nästkommande verksamhetsår:

 • Välja sektionsordförande
 • Välja sektionskassör
 • Välja vice ordförande
 • Välja sekreterare
 • Välja utbildningsutskottets ordförande
 • Välja arbetsmiljöombud
 • Välja styrelseledamöter
 • Välja aktivitetshanterare
 • Välja aktivitetsutskottets kassör
 • Välja festeriets ordförande
 • Välja festeriets kassör
 • Välja Arbetsmarknadsgruppens ledning enligt Datateknologsektionens reglemente.
 • Välja damföreningens ordförande
 • Välja damföreningens kassör

Lämna ett svar