Kallelse till extrainsatt sektionsmöte 2019

DETTA VAR ETT APRILSKÄMT

Medlemmar i sektionen kallas till extrainsatt sektionsmöte den 29 april 2019. Extra
sektionsmöte har utlysts av sektionsstyrelsen pga. mycket viktiga motioner som inkommit och
tidsbrist på vårmötet. Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem
har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet.

Datum: 29 april 2019
Tid: 07:30 (lokal tid)
Plats: Åboterminalen (Slottsgatan 91, Åbo)

Mer information och anmälan finns på:
d-sektionen.se/extramote

Kommentera