Kallelse till vårmötet 2019

Medlemmar i sektionen kallas till ordinarie vårmöte den 17 april 2019. Detta är ett av sektionens tre ordinarie sektionsmöten. Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet.

Datum: 17 april 2019
Tid: 17:30
Plats: C4

Anmäl dig senast fredagen 12:e april för att bli garanterad mat.

Mer information och anmälan finns på:
d-sektionen.se/varmote

Kommentera