Exjobb hos Toyota!

Toyota erbjuder exjobb för studenter. Se respektive annons för mer info! Algoritm för batteristatusindikering Hastighetsmätning Positioneringsnoggrannhet Reglering av hydraulsystem

Exjobb hos SICK IVP

Vision-Based Automatic Robot Tool Calibrator: Länk till exjobb Optical Audio Reconstruction: Länk till exjobb Multiple Sensor Navigation on a Robot Platform: Länk till exjobb 3D Data Enhancement with Space-Time Analysis on GPU: Länk till exjobb Surface Visualization with Shadowing: Länk till exjobb Fusion of Time-of-Flight 3D Camera Images: Länk till exjobb Virtual 3D Data Generator: Länk till exjobb   OBS: […]

Exjobb på Holms

Vi söker en student som vill hjälpa oss att ta fram en app för våra produkter, kort beskrivning om projektet: Beskrivning/Målbild: Utveckla en app där man konfigurerar ihop sin egna Holms-maskin. Konfigurationen skall sedan gå att skicka till Holms direkt alt till en ÅF för pris och leveranstid. Språk: Svenska och Engelska. Benchmarking sker gentemot […]