Marknadsföringsansvarig

Beskriv dig själv samt Marknadsföringsansvarigs uppgifter

Hej! Jag heter August Vesterbacka och är ordförande för Marknadsföringsutskottet på D-sektionen. Jag tycker om att gå i naturen och hasardspel. Posten handlar om att hantera/delegera arbete kring hemmissionering och D-tour (Ett besök av gymnasieelever på Campus) med ett görgött gäng.

Vad fick dig att söka Marknadsföringsansvarig?

Jag hade inte innan varit ordförande och var intresserad av att testa på att strukturera upp ett projekt och leda ett utskott.

Vad har varit det roligaste med att vara Marknadsföringsansvarig]?

Det roligaste med Mafu är att samarbeta och umgås med resten av utskottet samtidigt som man genomdriver ett betydande arbete att få mer gymnasieelever att börja på D-sektionen. Det roligaste med att vara ordförande inom Mafu har varit att skapa gemenskapen och en bra gruppdynamik mellan medlemmarna.

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Marknadsföringsansvarig?

Tidigare erfarenhet inom ledarskap är bidragande, men inte ett krav. Jag själv hade inte varit ordförande förut men det gick kämpe toppe g ändå.

Har du något mer du vill tillägga?

Letsgo

Lämna ett svar