Miljö & arbetsmiljö

Hösten 2006 startade LiU upp en arbetsmiljögrupp på varje campus, bestående av arbetsmiljöombud (AMO) från varje sektion. AMO:s fungerar som en länk mellan studenterna och universitet i arbetsmiljöfrågor.

D-sektionens miljöplan 21/22

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö innefattar ett väldigt brett område, det kan vara allt från brister i föreläsningssalar och platsbrist i lunchrum till psykosociala frågor som stressnivåer och likabehandling.

Kontakta ditt AMO

D-sektionens AMO heter Robin Boregrim, och nås lättast via mail på [email protected]. Dit kan du skicka frågor, synpunkter och klagomål angående allt som har med arbetsmiljön att göra eller allt som du tror kan ha med arbetsmiljö att göra. Har du stött på nåt som inte fungerar som det borde? Tveka inte att skicka iväg ett mail! Nedan finns även några nyttiga länkar relaterat till arbetsmiljö på universitetet.
Studenthälsan
Lika vilkor
Felanmälan

Grön sektion

Vi arbetar ständigt och långsiktigt med att förbättra sektionen ur ett miljöperspektiv för att även i fortsättningen vara en Grönsektion. För att bli och fortsätta vara en Grönsektion krävs ett antal åtgärder från sektionens sida. Dessa finns att beskåda i den aktuella Handlingsplanen upprättad under vårterminen 2012. För att ytterligare förtydliga det långsiktiga perspektivet finns även en Miljöplan som beskriver det långsiktiga målen. Mer information om Gröna Sektioner finner du här. Om du har idéer eller vill engagera dig kan du kontakt med D-sektionens miljöombud på [email protected].