Näringslivsutskottets ordförande

Beskriv dig själv samt Näringslivsansvarigs uppgifter

Jag heter Thea Antonson och pluggar just nu mitt andra år på datateknik. Utöver att plugga och vara sektionsaktiv så tycker jag om att äta god mat och se på youtube.

Att vara näringslivsansvarig innebär att man har huvudansvaret över sektionens relationer med näringslivet. Praktiskt sett så innebär detta att hantera inflödet av företag som sektionen har och fördela dem inom utskottet samt tillsammans med utskottet anordna coola event :).

Vad fick dig att söka Näringslivsansvarig?

Jag valde att söka till näringslivsansvarig för att jag ville ha en bättre inblick i näringslivet samt att det arbete som näringslivsutskottet gör är viktigt för sektionen(tänk att inte ha en tesla…).

Vad har varit det roligaste med att vara Näringslivsansvarig?

Det har varit många olika saker som har varit roliga under detta år, men jag skulle nog säga att det som jag gillat mest är att få mitt egna lilla utskott samt komma i kontakt med så många nya personer både inom och utanför sektionen.

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Näringslivsansvarig?

Jag skulle inte säga att tidigare erfarenheter är nödvändigt för att vara näringslivsansvarig. Däremot tror jag att det är fördelaktigt att ha erfarenheter med att kommunicera med företag, anordna event eller liknande.

Lämna ett svar