NärU presenterar: Ex-jobb hos Kidbrooke Advisory

Kidbrooke Advisory är ett tekniskt innovativt konsultföretag med inriktning mot kvantitativ finansiell riskhantering.

Vår affärsidé är att bistå våra kunder med att etablera ny eller förbättrad förmåga att analysera finansiell risk. Som experter på metoder och modeller för att på olika sätt skatta finansiell risk är vi ett naturligt val vid behov av resurs- eller kompetensförstärkning inom detta område. Vi har tidigare erfarenhet av att handleda examensarbeten inom ramen för civilingenjörsprogram.

Läs mer här: https://drive.google.com/file/d/0B9VsRGEbnmwPb1JMYWZxeWJwWndqUE85ZjBjSkx1cXRwdHlJ/view?usp=sharing

Kommentera