NärU presenterar: Examensarbete vid Markstridsskolan Kvarn, Försvarsmakten

UPPGIFTEN

Uppgiften är att ta fram ett program i Windowsmiljö som ska simulera eldgivning, rörelser, skyddsåtgärder och verkan under stridssituationer. Programvaran ska stödja träff- och verkansanlyser för olika vapensystem, konfigurationer av vapensystem och varierande stridsteknik i stridssituationer.

Programvaran ska ha ett användargränssnitt som medger förändring av indata för olika parametrar för vapen- och ammunitionssystem, hantering av vapen och skjutregler och soldatmässigt agerande. Det ska finnas möjlighet att variera hur grupper med soldater beter sig stridstekniskt i olika stridssituationer. Programvaran ska ge utfall i form av träff och verkan, förbrukning av resurser och om olika former av krav och målsättningar uppnås vad gäller kvantitet och tid. Skeendet och utfallet ska dokumenteras och kunna redovisas i excelformat, grafer och visualiseringar. Utfall från ett stort antal genomförda simuleringar ska kunna analyseras utifrån viktade parametrar och presenteras.

Stridsförlopp och utfall ska kunna presenteras visuellt (2D) och även kunna användas i utbildningssituationer i lektionssalsmiljö.

Indatahantering och användande av programvaran ska kunna ske av Försvarsmaktens personal.

Examensarbetet kommer att ske utifrån öppna eller fiktiva data.

ARBETSFORMER

Arbetet kan ske enskilt eller i mindre grupp där arbetet lämpligen till del kan delas upp, till exempel simuleringsmotor, användargränssnitt samt visualisering. Gruppen ska dock ansvara för integrering till en färdig applikation.

Analys av uppgiften genomförs tillsammans med Försvarsmaktens personal varvid uppgift och målsättning till del kan komma att revideras.

UTBILDNING

Du (ni) ska ha förmåga att skapa en programvara för Windowsmiljö med ett användargränssnitt och visualiseringsdel. Kunskaper i matematik, sannolikhetslära, slumptalssimuleringar (Monte Carlo) och fysik (projektilbanor, skydd och verkan) är önskvärd. Förmåga att hantera geografisk data är önskvärd. Användargränssnitt och visualiseringar ska vara enkla och pedagogiskt utformade.

Militär skjut- och stridsutbildning kan vara meriterande, men det är inte ett krav. Viss orienterande utbildning kommer att ske.

PLATS

Linköping.

Viss faktainhämtning, utbildning och redovisningar kommer till del att ske på plats vid Markstridsskolan i Kvarn, Borensberg.

SÄKERHET

Du ska vara svensk medborgare eftersom du till del kommer att vara vid ett skyddsobjekt och delges viss information. Säkerhetsskyddsintervju kommer att ske.

KONTAKT

För mer information eller intresseanmälan – hör av dig till Mats Walldén, [email protected], 070-6055140.

Lämna ett svar