NärU presenterar: Exjobb inom Bitcoin forensics

Exjobbsmöjlighet finns tillgänglig inom “Bitcoin forensics”.

Bitcoin är en ledande och banbrytande digital valuta som har blivit populär tack vara sin genomskinlighet och beroende av matematik snarare än politik. I Sverige har nyligen fall påträffats där narkotika har handlats med hjälp av Bitcoin. Därför finns ett behov för att bättre förstå den anomymitet som Bitcoin medför vid en transaktion.

Läs mer om exjobbet i länken nedan:

Länk till beskrivningen

Lämna ett svar