Nominera till vårmötet!

Just nu söker D-sektionen personer att leda våra olika utskott samt styrelseposter.
I samband med detta kommer D-sektionens valberedning nu på torsdag och fredag lunch att finnas utanför café Java i B-huset för att svara på dina frågor kring vårmötets poster. Vi kommer även att ta emot nomineringar på plats. Så kom förbi oss, snacka förtroendeposter och häng lite med en kaffe i hand!
Är du själv taggad eller känner du någon som du tycker passar till någon av följande poster:
Styrelse:
 • Vice ordförande
 • Sekreterare/Infochef
 • Arbetsmiljöombud (AMO)
 • Intendent
 • Studentrådets ordförande
Kansli:
 • Studienämndsordförande D (D-Snordf)
 • Studienämndsordförande IT (IT-Snordf)
 • Studienämndsordförande U (U-Snordf)
 • Studienämndsordförande IP (IP-Snordf)
 • Aktivitetsutskottets ordförande
 • Aktivitetsutskottets kassör
 • Marknadsföringsutskottets ordförande
 • Näringslivsansvarig
 • Alumniutskottets ordförande
 • Pubutskottets ordförande
 • Valberedningens ordförande
 • Revisor (2 st)
Sedan tidigare har vi även vakant sedan vintermötet även
 • LINK-kassör
 • Sektionskassör
Då tycker vi att du ska gå in på https://d-sektionen.se/val/ eller via Nomineringslådan™ i ISYtan och söka/nominera IDAG!
Information om alla poster finns på https://d-sektionen.se/val/postbeskrivningar/ . Vid frågor är du välkommen att kontakta Valberedningen på [email protected]

 

Lämna ett svar