Kallelse extrainsatt sektionsmöte

Styrelsen kallar till extrainsatt sektionsmöte för att diskutera den ekonomiska situationen i sektionen.
Klicka på Sektionen->Extrainsatt möte och anmäl dig!

NärU presenterar: Arbetsmöjligheter hos Erian Engineering

De söker dig som har kunskap i C#, är villig att arbeta extra på sidan av studierna, och/eller är intresserad av att skriva ditt examensarbete (master/bachelor).

Erian Engineering AB är ett ingenjörsbolag som levererar tjänster till kunder världen över, de specialicerar sig på systemdesign av avancerade maskiner inom områden som hydralik och elektriska system som några exempel.

Läs mer om hur du ansöker och annat i länken nedan:
Länk till pdf

NärU presenterar: Programvaruutvecklare hos DST Control via Academic Work.

DST Control söker en ny utvecklare för att ta deras användargränssnitt till nya nivåer samt skapa grafiska rutiner och bildbehandlingsfunktioner. Annat exempel på arbetsuppgift är att arbeta objektorienterat i C++ och utveckla verktyg för att skapa binärkod för den interna produktionen.

DST Control startade i slutet på 80-talet som ett konsultföretag men har på senare tid kommit till att fokusera på lösningar gällande obemannade flygande system där de blivit etablerade och dominerande i leveranser kamerasystem.

Läs mer om tjänsten i länken nedanför:

Länk till platsannonsen

NärU presenterar: Exjobb inom Bitcoin forensics

Exjobbsmöjlighet finns tillgänglig inom “Bitcoin forensics”.

Bitcoin är en ledande och banbrytande digital valuta som har blivit populär tack vara sin genomskinlighet och beroende av matematik snarare än politik. I Sverige har nyligen fall påträffats där narkotika har handlats med hjälp av Bitcoin. Därför finns ett behov för att bättre förstå den anomymitet som Bitcoin medför vid en transaktion.

Läs mer om exjobbet i länken nedan:

Länk till beskrivningen

NärU presenterar: Mingelkväll på Forefront Consulting!

Forefront Consulting Group vill bjuda in dig som lämnar universitetet under våren till att träffas på deras huvudkontor i Stockholm under februari, torsdag 4/2 eller tisdag 23/2.
Ta chansen, deras tvååriga traineeprogram har ett spår för alla som drivs av ett teknikintresse. Hösten 2015 var det 14 studenter som började programmet varav 8 av dem vill bli grymma på just teknikutveckling, bl.a. Albin Blent från IT-programmet i Linköping.

Läs mer om träffarna i Stockholm och hur du anmäler intresse via länken här