Pubutskottets ordförande

Beskriv dig själv samt Pubutskottets ordförandes uppgifter

Jag heter Hugo och är en energisk och glad kille med stor passion för att laga mat. I min post ingår allt ifrån planering och att ordföra möten till att skriva handlelistor och blanda drinkar.

Vad fick dig att söka Pubutskottets ordförande?

Tycker det är enormt kul att vara engagerad inom D-Sektionen och träffa alla härliga människor. Att då få utöva ett av mina största intressen samtidigt har varit ovärderligt.

Vad har varit det roligaste med att vara Pubutskottets ordförande?

Att få laga mat med mina kompisar.

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Pubutskottets ordförande?

Jag tycker att man ska vara medlem i Puben för att söka posten. Detta eftersom det är väldigt viktigt att man är bekant med hur vi arbetar som grupp, hur en pub fungerar, hur köket fungerar samt alla rutiner runtikring.

NärU presenterar: Sigma Industry East söker IT-traineer till Tekniska verken!

Se hela annonsen här

Närmar du dig slutet av din utbildning inom IT, data, systemvetenskap eller annan relevant ingenjörsutbildning? Vill du bekanta dig med viktiga koncept inom IT, förstå hur dessa samspelar samt få möjlighet att ta del av kunskap från ledande spetskompetens inom utvalda områden? Vill du utvecklas på det professionella och personliga planet med erfarna och duktiga kollegor? Här har du en fantastisk möjlighet att kickstarta karriären som IT-trainee hos vår spännande kund Tekniska verken i Linköping!

För dig som deltagare erbjuds du en innehållsrik verktygslåda i form av:

 • Generell teoretisk kunskap om alla delar Tekniska verken arbetar med inom IT och verksamhetsutveckling, samt koncernen i helhet
 • Fördjupad teoretisk och praktisk kunskap inom ett av de tre områdena:
 1. Projekt och Föraltningsledning
 2. Design, Analys och Utveckling
 3. Arkitektur och Cybersäkerhet
 • Stöd av en mentor och specialiserad kompetens inom en vald inriktning inom ditt område:
  • För område Projekt och Förvaltningsledning väljer du mellan Projektledning Förvaltningsledning alternativt Produktägande .
  • För område Design, Analys och Utveckling väljer du mellan UX & grafisk analys alternativt Dataanalys .   
  • För område Arkitektur och Cybersäkerhet väljer du mellan Verksamhetsarkitektur IT-säkerhet alternativt OT-säkerhet .
 • I grupp genomföra och presentera ett casearbete.

Traineeprogrammet kommer att pågå under 10 månader, med start i september 2023.

Se hela annonsen här

NärU presenterar: FOI söker Civilingenjörsstudent som vill arbeta extra med installation och konfiguration av mjukvaror inom ramen för cybersäkerhet

Läs hela annonsen här: https://foi.easycruit.com/vacancy/preview/3095255/12389

Vill du ha ett extrajobb i en mycket intressant verksamhet som forskar för en säkrare värld? På Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) erbjuds du en inblick i denna verksamhet när du utspritt under terminen arbetar upp till 25 % efter behov vid en av Europas mest avancerade cyberträningsanläggningar. Anställningen löper terminsvis med möjlighet till förlängning upp till 4 terminer.


I cyberanläggningen Crate skapas datornätverk för träning och tester kopplade till cybersäkerhet. När detta sker behöver ofta mjukvaror installeras på maskiner i Crate. Vanliga pakethanterare såsom Chocolatey möter inte alltid de krav som finns för att en mjukvara ska vara redo att användas i ett test eller övning. Bland annat kan det finnas behov av att:

 • kunna installera mjukvaran utan internetuppkoppling
 • välja bland många olika versioner av en mjukvara, t.ex. gamla versioner av webbläsare
 • justera saker efter installation, t.ex. för att slippa frågor när programmet startas
 • fylla applikationen med innehåll, t.ex. skapa en enkel databas i en databashanterare.


I detta extrajobb kommer du att förbereda en uppsättning mjukvaror för integrering i Crate genom att ta fram installationsskript och anpassningar. Det kan exempelvis behöva göras justeringar och tillägg till
pakethanterare som gör det enklare att förbereda Crates nätverk med mjukvaror.


Har du den kompetensprofil vi behöver?  
Vi söker dig som studerar på en civilingenjörsutbildning och har grundläggande kunskaper inom programmering. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av datornätverk och systemadministration samt goda studieresultat. För arbetet krävs det att du är noggrann, kvalitetsmedveten och att du kan arbeta självständigt efter
övergripande instruktioner.


Vad erbjuder vi dig?
På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.


Du kommer att arbeta på enheten Cyberförsvar på avdelningen Cyberförsvar och ledningsteknik (tidigare
Ledningssystem). Läs gärna mer om vad vi gör: https://foi.se/om-foi/organisation/ledningssystem.html
Du anställs på en så kallad studentmedarbetaranställning men en omfattning upp till 25 %. Anställningen sker terminsvis upp till max 4 terminer. Arbetet utförs i FOI:s lokaler i Linköping.

Se hela annonsen här: https://foi.easycruit.com/vacancy/preview/3095255/12389

NärU presenterar: FOI söker Civilingenjörsstudent som vill arbeta extra med simulering av datoranvändning inom ramen för cybersäkerhet

Se hela annonsen här: https://foi.easycruit.com/vacancy/preview/3095283/12389

Vill du ha ett extrajobb i en mycket intressant verksamhet som forskar för en säkrare värld? På Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) erbjuds du en inblick i denna verksamhet när du utspritt under
terminen arbetar upp till 25 % efter behov vid en av Europas mest avancerade cyberträningsanläggningar.
Anställningen löper terminsvis med möjlighet till förlängning upp till 4 terminer.


Vad bidrar du med hos oss?
I de flesta datornätverk skapas vanligtvis er händelser av behöriga systemanvändare än av angripare.
Det är därför väldigt viktigt att intrångsdetektionssystem inte skapa falsklarm för önskad systemanvändning som görs av behöriga användare. FOI arbetar med att utvärdera detektionslösningar
och behöver därför simulera realistisk bakgrundstrafik.


I detta extrajobb kommer du vidareutveckla ett användarsimuleringsramverk påbörjat av FOI och skriva
kod som simulerar olika typer av vanlig systemanvändning. Exempelvis förväntas du simulera.

 • användare som surfar runt på webbsidor med olika webbläsare
 • användare som skapar, öppnar och yttar ler på nätverksenheter eller USB-stickor
 • systemadministratörer som justerar eller felsöker en windowsdomän.

Det finns flera krav på hur detta görs. Exempelvis behöver det vara enkelt att konfigurera simuleringen och simuleringen behöver göra realistiska avtryck i systemloggar.


Har du den kompetensprofil vi behöver?  
Vi söker dig som studerar på en civilingenjörsutbildning och har grundläggande kunskaper inom programmering. Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av datornätverk och systemadministration samt goda studieresultat.


För arbetet krävs det att du är noggrann, kvalitetsmedveten och att du kan arbeta självständigt efter övergripande instruktioner.


Vad erbjuder vi dig?
På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att arbeta på enheten Cyberförsvar på avdelningen Cyberförsvar och ledningsteknik (tidigare Ledningssystem). Läs gärna mer om vad vi gör: https://foi.se/om-foi/organisation/ledningssystem.html

Se hela annonsen här: https://foi.easycruit.com/vacancy/preview/3095255/12389