Intendent

Beskriv dig själv samt Intendentens uppgifter

Hejsan, Linnéa heter jag och är 24 år gammal student som pluggar (typ) sista året på D. Rollen som Intendent innebär att man ansvar över allt kring logistik och transport på sektionen, dvs. våra bilar, förråd och allt inventarie som finns i de, och sektionsrummen. Utöver det så ser vi till att märkesbacken blir vackert målat av D-sektionen varje år och att de nya studenterna får ovvar att inviga.

Vad fick dig att söka Intendentens?

Jag sökte posten då jag tycker att det är roligt att vara involverad i sektionen, och som Intendent får man kontakt med alla delar på sektionen och får en god inblick i verksamheten. Utöver det så älskar jag att skälla ut folk när de ställer Teslan på fel parkeringsplats.

Vad har varit det roligaste med att vara Intendentens?

Det roligaste i år har varit projektet kring de nya sektionsrummen och att vi fick ganska fria tyglar med de. Såklart har det också varit roligt att välja ut och hänga med en riktigt härlig grupp!

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Intendentens

Det kan vara bra att tidigare ha varit sektionsaktiv och veta hur sektionen fungerar. Det är mycket regler och struktur att hålla koll på som Intendent så har man varit aktiv innan så underlättar det en hel del.

Marknadsföringsansvarig

Beskriv dig själv samt Marknadsföringsansvarigs uppgifter

Hej! Jag heter August Vesterbacka och är ordförande för Marknadsföringsutskottet på D-sektionen. Jag tycker om att gå i naturen och hasardspel. Posten handlar om att hantera/delegera arbete kring hemmissionering och D-tour (Ett besök av gymnasieelever på Campus) med ett görgött gäng.

Vad fick dig att söka Marknadsföringsansvarig?

Jag hade inte innan varit ordförande och var intresserad av att testa på att strukturera upp ett projekt och leda ett utskott.

Vad har varit det roligaste med att vara Marknadsföringsansvarig]?

Det roligaste med Mafu är att samarbeta och umgås med resten av utskottet samtidigt som man genomdriver ett betydande arbete att få mer gymnasieelever att börja på D-sektionen. Det roligaste med att vara ordförande inom Mafu har varit att skapa gemenskapen och en bra gruppdynamik mellan medlemmarna.

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Marknadsföringsansvarig?

Tidigare erfarenhet inom ledarskap är bidragande, men inte ett krav. Jag själv hade inte varit ordförande förut men det gick kämpe toppe g ändå.

Har du något mer du vill tillägga?

Letsgo

Sakrevisor

Beskriv dig själv samt Sakrevisorns uppgifter

Otto Heino heter jag och är en glad IT5a som på fritiden allra helst är i skidbacken. Då denna syssla tyvärr inte är något jag kan ägna mig åt fulltid så fyller jag vanligtvis min tid med annan form av träning samt att umgås med mina vänner. Som sakrevisor är ens huvudsakliga uppgift att se till att stadgar och reglementen följs samt att sektionen och dess utskott åtar sig de uppgifter som de bör.

Vad fick dig att söka Sakrevisor?

Efter några år som aktiv i sektionen ville jag inte falla ur loopen helt, samtidigt ville jag inte ville ta på mig ansvar för några evenemang. Samtidigt så bryr jag mig väldigt mycket om vad som händer på sektionen och ville försöka finnas kvar som en resurs som kunde nyttjas. De posterna jag suttit på tidigare gjorde att jag redan var insatt i sektionens verksamhet och det kändes som ett naturligt nästa steg att axla rollen som sakrevisor.

Vad har varit det roligaste med att vara Sakrevisor?

Att fortfarande få vara en del av vår fantastiska sektion!

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Sakrevisor

Ja det behöver man definitivt, man ska helst ha god insikt i hur sektionen fungerar. Detta då man ska kunna börja med arbetet direkt utan att behöva sätta sig in i något extra.

Har du något mer du vill tillägga?

HSÄC

Studienämndsordförande D/U/IT/IP/Master

Idag ska alla SnOrdfar få presentera sig och vad de gör.

Beskriv dig själv samt D-SnOrdfs uppgifter

Hejhej!

Anton heter jag, är 23 år gammal och kommer ursprungligen från Stockarnas holm (otippat). Just nu är jag inne på mitt fjärde år på D-programmet, och sitter just nu som Studienämndsordförande för D-programmet 22/23. Detta är alldeles för jobbigt att skriva, så vidare i denna text kommer jag bara kalla detta för D-SnOrdf (lite skönare att uttala också!).

Som D-SnOrdf så har man sammanfattningsvis ansvar för att se till att D-programmets kurser håller hög kvalitet, och ser till att lyfta upp synpunkter från studenter samt se om dessa uppföljs.

Rent praktiskt yttrar sig detta i en del arbetsuppgifter under läsårets gång, såsom att rekrytera representanter från varje D-klass samt se till att de utvärderingar som dessa gör med sina klasser genomförs på ett bra sätt.

Vidare så är man även med i en del möten med en del olika grupper, både med folk från universitetsnämnder och med andra TekFak-SnOrdfar/LinTek, där man kan diskutera studenternas synpunkter och även få lyfta sina egna åsikter om diverse punkter!

Som D-SnOrdf sitter man även med i Utbildningsutskottets styrelse tillsammans med resten av sektionens SnOrdfar (och vår fine UtbU-ordförande!), och samarbetar med dessa många frågor såsom samutvärderingar & event som pluggstugor (vi ses väl på nästa?)!

Vad fick dig att söka D-SnOrdf?

De tidigare två läsåren har jag suttit som klassrepresentant i UtbU, och i våras kändes det rätt naturligt att gå vidare till SnOrdf-posten då jag var lite trött på att släpa fika till utvärderingstillfällen & skriva massa utvärderingsdokument. Jag var helt enkelt lite sugen på att få mer insyn på hur universitet & kåren arbetade just inom studiebevakningen, och vad sektionens medlemmar tycker om kurserna!

Vad har varit det roligaste med att vara D-SnOrdf?

Det roligaste att vara D-SnOrdf är att medverka på alla dessa möten med universitet/kåren, även om de kan vara lite sega att gå på ibland så har det fått mig att inse hur mycket vi studenter kan påverka vår utbildning (vilken är typ lite viktig?). Man har ju tidigare hört att man kan påverka sin utbildning genom att gå på utvärderingar/kontakta en SnOrdf, men efter jag varit med på universitetsmöten där man varit med och tagit fram förbättringsförslag så har den möjligheten blivit ännu mer konkret för mig!

Sedan har det varit väldigt kul med allt samarbete jag varit med i, både med övriga UtbU-styret samt med andra TekFak-SnOrdfar, det har funnits mycket att lära sig från dessa (och har dessutom varit extremt skönt häng)!

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara D-SnOrdf?

Jag skulle väl rekommendera att man läst D-programmet i några år innan man börjar som D-SnOrdf samt att man varit klassrepresentant någon gång tidigare eftersom det är en del nytt att sätta sig in i när man börjar posten, och då kan det vara skönt att redan ha koll på ex. hur utvärderingarna går till eller hur kurserna som utvärderas har uppfattats tidigare år.

Dock är detta inga starka krav i min mening utan allt går att lära sig innan man påbörjar sitt läsår (samt under), men är fortfarande något jag rekommenderar då jag kan tänka mig att det kan bli lite mycket nytt att lära sig på en gång annars.

Har du något mer du vill tillägga?

SÖK, det blir faktiskt jättekul kan jag lova! Som sagt kan det vara lite mycket att sätta sig in i början, men när man väl kommit igång så rullar det på som smort!

Givetvis går det bra att hugga tag i mig ifall man behöver hjälp innan/under läsåret.

Det finns några detaljer jag lämnat ute ur denna text för att hålla det (något) koncist, så om det är något du undrar om posten så är det bara att pinga mig i valfri kommunikationskanal!


Beskriv dig själv samt U-SnOrdfs uppgifter

Jag heter Joline Hellström, är 23 år och kommer ursprungligen från Övik. Innan jag kom hit spelade jag en hel del fotboll och sedan jag kom hit har jag engagerat mig i lite allt möjligt såsom exempelvis Donna och FIA (skolans robotförening). När jag inte sitter och pluggar tycker jag om att vara ute och traska eller (om det finns snö), åka snowboard 🙂 Min posts uppgifter är att ansvara för att utvärderingar görs och skickas in samt att representera studenterna i olika forum såsom ProgramPlaneGruppen (PPG) och nämnden.

Vad fick dig att söka U-SnOrdf?

Jag tycker att utbildningen är viktig och ville få vara med och göra den ännu bättre!! Jag tycker att det är viktigt att studenter får vara med och säga och tycka till om utbildningen och personligen tycker jag om att diskutera sådant så jag tänkte att posten skulle passa mig bra!

Vad har varit det roligaste med att vara U-SnOrdf?

Det roligaste har varit att sitta med på PPG och nämndmöten. Jag upplever att examinatorer och de ansvariga för programmen lyssnar på det jag har att säga på mötena vilket gör att det är väldigt kul att sitta med!

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara U-SnOrdf?

Nej! Förutom att det är bra att ha gått många av de kurser som U har i år 1-3.


Beskriv dig själv samt IT-SnOrdfs uppgifter

Bland det första som görs är att rekrytera klassreppar. Utöver det sitter UtbU-styret i möte ett par gånger i månaden och diskuterar hur sektionen kan förbättras samt planerar pluggstugor och lite evenemang för UtbU. Man sitter även med på PPG-möten med lärare från sin linje och tar upp studenternas frågor/önskemål.

Vad fick dig att söka IT-SnOrdf?

Har varit klassrepp innan och tyckte att SnOrdf-rollen lät rolig.

Vad har varit det roligaste med att vara IT-SnOrdf?

Kul människor att hänga med och roligt att känna sig delaktig i sektionen.

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara IT-SnOrdf?

Det underlättar betydligt om man har varit klassrepp, då man får en bra grundkoll på kursutvärderingarna och hur det går till.

Har du något mer du vill tillägga?

Känns som att det är meriterande att vara ganska strukturerad, då det är relativt mycket datum och annat som behöver hållas koll på och få ut till klassrepparna i tid.


Beskriv dig själv samt IP-SnOrdfs uppgifter

Jag heter Jim, pluggar IP3 och har varit (och är) IP SnOrdf i år.

Som SnOrdf har jag som uppdrag att vara länken mellan IP studenterna och dom bestämmande organen på LiU och specifikt Data och Media nämnden. Jag är också ansvarig för att organisera och hjälpa mina klassreppar i IP klasserna.

Posten innebär mycket administrativt arbete så som att gå på möten, svara på mail, skicka mail och planering. Det är också mitt ansvar att i slutändan föra fram den feedback som studenterna ger på kurser och eventuella kommentarer de har under kursernas gång.

Vad fick dig att söka IP-SnOrdf?

Jag sökte IP SnOrdf eftersom att posten var vakant och det är alltid bättre att ha någon än ingen på posten. Även att bara gå på mötena som representant för IP är en viktig del för att få fram vårt programs åsikter och önskningar. Jag tror även starkt på UtbUs uppdrag som ansvarig för den allmänna förbättringen av alla våra program, för både framtida och nuvarande studenter.

Vad har varit det roligaste med att vara IP-SnOrdf?

Det roligaste med att vara SnOrdf är att träffa människorna som programmet och dess ledning består av! Att ha klassreppar är ett utmärkt sätt att få lite mer kontakt mellan de olika åren och att få träffa de som bestämmer om programmet är ofta även det en givande upplevelse där man har stor chans att påverka.

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara IP-SnOrdf?

Att studera på IP programmet är en rätt bra början.

Utöver det skulle jag inte säga att det finns några hårda krav, men det är verkligen en fördel att innan ha varit klassrepresentant så att man vet vilket arbete som behöver utföras av de som du är ansvarig för, det blir lätt rörigt annars. Därtill är alla erfarenheter inom organisationer och kalenderdrivna entiteter väldigt fördelaktigt.


Beskriv dig själv samt Master-SnOrdfs uppgifter

Mitt namn är Victor och jag pluggar 4:e året på datateknik. Som master-snordf organiserar man linteks kursutvärderingar på masternivå. Man sammarbetar mycket med profilrepresntanterna som man väljer ut i början av uppdraget, samt med resten av Utbu-styret.

Vad fick dig att söka Master-SnOrdf?

Även om det är en förtroendevald post så är det inte supermycket arbete mestadels, vilket jag tyckte var skönt då jag samtidigt hade andra uppdrag. Men samtidigt så är det en ledarroll vilket var något jag ville testa på!

Vad har varit det roligaste med att vara Master-SnOrdf?

Det roligaste har varit att lära känna och arbeta med Utbu-styret och profilrepresntanterna som jag valde ut!

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Master-SnOrdf?

Det behövs ingen speciell erfarenhet, men det kan underlätta om man själv pluggar masterkurser.

Webmaster

Beskriv dig själv samt Webmasters uppgifter

Jag heter Isak, är 22 år gammal och kommer ursprungligen från Småland. Här på universitetet pluggar jag mitt fjärde år i mjukvaruteknik. Under dessa år har jag engagerat mig en hel del både i och utanför sektionen och i två år har jag suttit som Webmaster för datateknologsektionen. Posten innebär att man ansvarar för alla sektionens system och tjänster, samt att underhålla & vidareutveckla dessa och nya tjänster. Man håller även koll på servern och agerar huvudansvarig för webbansvariga i övriga utskott. Utöver detta ledar man förstås de övriga medlemmarna i utskottet, motiverar dem och delegerar uppgifter – precis som ordföranden förväntas göra i samtliga utskott.

Vad fick dig att söka Webmaster?

Jag sökte posten eftersom den annars hade blivit vakantsatt. Jag ville inte att detta skulle hända då utskottet har skadats av det tidigare. Jag hade under föregående verksamhetsår lagt en bra grund för framtida verksamhetsår och kommit på storslagna planer för saker utskottet kan komma att dra i. Detta gjorde mig väldigt taggad på att köra ett år till & snart blir dessa idéer till verklighet vilket är väldigt kul! Jag ångrar inte en sekund att jag körde ett år till. Det är ett superroligt och lärorikt engagemang!

Vad har varit det roligaste med att vara Webmaster?

Under det här verkshetsåret har jag infört ett event som kommer att äga rum i mars & detta har varit fruktansvärt roligt att arbeta med. Vi har fått syssla med saker utskottet tidigare inte har gjort och det är ju alltid kul att göra nya saker! Bland annat har vi utvecklat nya tjänster, jobbat med samarbeten, hållt på med marknadsföring samt infört poster! Det har varit riktigt kul att agera projektledare för detta.

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Webmaster?

Jag skulle inte påstå att man behöver några tidigare erfarenheter men det kan vara bra om man är något insatt i webbteknologier. Och om inte annat är det jätteviktigt att iallafall tycka att det är kul att lära sig nya saker och vara någorlunda taggad på att ägna sig en hel del åt webbutveckling.

Har du något mer du vill tillägga?

Söksöksök! Det kommer bli så bra