Fotograferingen!

Bilderna från veckans fotograferingen finns nu upplagda.
Logga in och gå in på filarkivet under Sektionsdokument!

//Webb/Info

Fotografering av Sektionen!

Vill du ha ett lika fint foto som STABEN 2001 (hint filarkivet) gå på sektionsfotograferingen på torsdag och fredag 25-26/2. Läs mer på facebooksidan!

Bjud in vänner och klasskompisar!

Då det är tight schema är det noga med tiderna.
Torsdag 25/2:
09:15-09:30
09:30-09:45 Werkmästeriet
09:45-10:00 Webb/Info
10:00-10:15
10:15-10:30 IT1
10:30-10:45 Alumni
10:45-11:00 U3
11:00-11:15 IP3
11:15-11:30 IT2
11:30-11:45 U2
11:45-12:00 Valberedningen
12:00-12:15 D5
12:15-12:30 D4
12:30-12:45 IT4
12:45-13:00 Aktu
13:00-13:15 IT3
13:15-13:30 Jubileum
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15 Mafu
14:15-14:30 Näru
14:30-14:45 Pubu
14:45-15:00

==============================

Fredag 26/2:
09:30-09:45 U1
09:45-10:00 IP1
10:00-10:15 Donna
10:15-10:30
10:30-10:45 LINK
10:45-11:00 C:are
11:00-11:15 D3a
11:15-11:30 D3b
11:30-11:45 D3c
11:45-12:00 IP2
12:00-12:15 IT5
12:15-12:30 D-Group
12:30-12:45 STABEN
12:45-13:00 Kansli
13:00-13:15 Utbildning
13:15-13:30 Styret
13:30-13:45 D1a
13:45-14:00 D1b
14:00-14:15 D1c
14:15-14:30 D2a
14:30-14:45 D2b
14:45-15:00 D2c

Kallelse extrainsatt sektionsmöte

Styrelsen kallar till extrainsatt sektionsmöte för att diskutera den ekonomiska situationen i sektionen.
Klicka på Sektionen->Extrainsatt möte och anmäl dig!

NärU presenterar: Arbetsmöjligheter hos Erian Engineering

De söker dig som har kunskap i C#, är villig att arbeta extra på sidan av studierna, och/eller är intresserad av att skriva ditt examensarbete (master/bachelor).

Erian Engineering AB är ett ingenjörsbolag som levererar tjänster till kunder världen över, de specialicerar sig på systemdesign av avancerade maskiner inom områden som hydralik och elektriska system som några exempel.

Läs mer om hur du ansöker och annat i länken nedan:
Länk till pdf

NärU presenterar: Programvaruutvecklare hos DST Control via Academic Work.

DST Control söker en ny utvecklare för att ta deras användargränssnitt till nya nivåer samt skapa grafiska rutiner och bildbehandlingsfunktioner. Annat exempel på arbetsuppgift är att arbeta objektorienterat i C++ och utveckla verktyg för att skapa binärkod för den interna produktionen.

DST Control startade i slutet på 80-talet som ett konsultföretag men har på senare tid kommit till att fokusera på lösningar gällande obemannade flygande system där de blivit etablerade och dominerande i leveranser kamerasystem.

Läs mer om tjänsten i länken nedanför:

Länk till platsannonsen