Problembaserat lärande

På IT-programmet arbetar man i basgrupper redan från de första veckorna. Detta är grupper om fem till åtta studenter. I den första introduktionskursen lär man sig om grupppsykologi för att få förståelse för hur grupper fungerar utvecklas med tiden. I gruppen jobbar man enligt problembaserat lärande. Det innebär att fokus ligger på att lära sig lösa problem. Detta gör att man lättare kan hantera problem oavsett vilket ämnesområde man arbeter inom. Kombinationen av basgruppen och det problembaserade lärandet gör att man lär sig arbeta effektivt i grupp. Vi lär oss inte bara lösa tekniska problem utan också problem som kan uppstå i grupper eller på arbetsplatsen. Detta gör att man blir kompetent inom sitt område men även utvecklas som gruppmedlem och projektledare.

I basgruppsarbetet går det inte alltid ut på att leverera färdiga resultat utan det viktigaste är att man tillsammans ska lyckas lösa problem och få en djupare förståelse. En annan fördel är att basgrupperna delar lokaler med basgrupper i andra årskurser, vilket bidrar till en mycket god sammanhållningen inom hela programmet.

Arbetssättet man använder på IT-programmet är ofta uppskattat av en framtida arbetsgivare då man dels får goda kunskaper inom sitt ämnesområde men även mycket erfarenhet av att arbeta i grupp och hur en grupp fungerar. Man lär sig snabbt tolka olika roller som personer har i en grupp och kan på så vis lätt anpassa sig efter olika grupper. Den goda sammanhållningen inom programmet bidrar även till att man får ett brett kontaktnät, något som också kan vara mycket användbart i arbetslivet.