Presentation av marknadsföringsutskottet

Nästa utskott på tur att presentera sig är marknadsföringsutskottet! Om du känner dig sugen på att ansöka till ett utskott finns mer information, ansökan och kontaktpersoner på d-sektionen.se/ansok.

Vad gör marknadsföringsutskottet?

Vi ser till så att man hör talas om våran sektionen runt om i Sverige genom att genomföra olika event, klassrumsbesök och hemmissionering. Vi marknadsför främst mot gymnasieelever i årskurs tre och jobbar för att söktrycket på våra utbildningar ska bli så högt som möjligt. Nytt för i år är att vi har ett event (D-resan) där vi bjuder gymnasieelever till Campus Valla för att ge en rättvis bild av studentlivet, sektionen och universitetet.

Varför ska man söka till marknadsföringsutskottet?

Det är viktigt att man hör talas om sektionen och dess program runt om i landet så att folk söker hit. Vare sig man är speciellt intresserad av marknadsföring, känner att man gärna vill representera sektionen utåt eller är intresserad av att planera och genomföra projekt så är marknadsföringsutskottet ett utskott där man har utrymme för det.

Sedan blir man ju sektionsaktiv också!

Vilka egenskaper är bra för att vara med i marknadsföringsutskottet?

Viktigast av allt är att man är engagerad, driven och vill göra ett bra jobb. Det är också bra om man har lätt att prata med folk och att man kan göra sig intressant att prata med under mässor och andra event.

Hur mycket arbete innebär det att vara med i marknadsföringsutskottet?

Mestadels krävs det enstaka timmar i veckan, men i anslutning till event (framför allt D-resan) kommer det att krävas några fler.

Kommentera