Sakrevisor

Beskriv dig själv samt Sakrevisorns uppgifter

Otto Heino heter jag och är en glad IT5a som på fritiden allra helst är i skidbacken. Då denna syssla tyvärr inte är något jag kan ägna mig åt fulltid så fyller jag vanligtvis min tid med annan form av träning samt att umgås med mina vänner. Som sakrevisor är ens huvudsakliga uppgift att se till att stadgar och reglementen följs samt att sektionen och dess utskott åtar sig de uppgifter som de bör.

Vad fick dig att söka Sakrevisor?

Efter några år som aktiv i sektionen ville jag inte falla ur loopen helt, samtidigt ville jag inte ville ta på mig ansvar för några evenemang. Samtidigt så bryr jag mig väldigt mycket om vad som händer på sektionen och ville försöka finnas kvar som en resurs som kunde nyttjas. De posterna jag suttit på tidigare gjorde att jag redan var insatt i sektionens verksamhet och det kändes som ett naturligt nästa steg att axla rollen som sakrevisor.

Vad har varit det roligaste med att vara Sakrevisor?

Att fortfarande få vara en del av vår fantastiska sektion!

Behöver man någon tidigare erfarenhet för att vara Sakrevisor

Ja det behöver man definitivt, man ska helst ha god insikt i hur sektionen fungerar. Detta då man ska kunna börja med arbetet direkt utan att behöva sätta sig in i något extra.

Har du något mer du vill tillägga?

HSÄC

Lämna ett svar