Skolan

Linköpings universitet

Som student i datateknik, informationsteknologi, mjukvaruteknik eller innovativ programmering blir du en del av Linköpings universitet (LiU).

Du kommer hålla till vid Campus Valla, det största av universitetets tre campus. Du läser på Tekniska högskolan (LiTH) som är en av de tre fakulteterna på Linköpings universitet. Tack vare universitetets bredd med flera fakulteter finns det kurser inom många olika ämnesområden tex medicin, filosofi, beteendevetenskap, ekonomi, affärsjuridik, pedagogik, slöjd, kultur, media mm. Över 26 000 studenter läser på någon av de många utbildningar och kurser som finns att välja bland vid Linköpings universitet.

Campus tillhörande Linköpings universitet

Linköpings universitet är framförallt uppdelat på tre campus, samt en filial i Carl Malmsten som finns i Stockholm.

Campus Valla

Tre kilometer från Linköpings centrum ligger Campus Valla, namngett efter det område som campuset är beläget på. Det är här huvuddelen av alla teknikstudenter har sin verksamhet. Här samsas dock civil-, högskoleingenjörer med allt från lärarstudenter, affärsjurister till psykologer. Vilket möjliggör tvärvetenskaplig samarbeten både mellan program och inom forskningen. Det är på Campus Valla större delen av studierna sker om man studerar på något av de program som D-sektionen representerar. Mer info på LiU:s hemsida: Campus Valla.

Campus US

US står för Universitetssjukhuset och Campus US är således en naturlig del av sjukhuset. Här bedrivs utbildning och forskning inom ramen för Hälsouniversitetet (HU). Olika studenter som håller till här är: läkarstudenterna, sjuksköterskorna, sjukgymnasterna och logopeder m.fl. Mer info på LiU:s hemsida: Campus US.

Campus Norrköping

Placerat centralt i Norrköping med Motala ström passerade utanför fönstren. I nyrenoverade lokaler i det gamla industrilandskapet finns både civil-, högskoleingenjörsutbildningar, lärarprogram och sjuksköterskeutbildning m.fl. Mer info på LiU:s hemsida: Campus Norrköping.

Linköpings tekniska högskola

Linköpings tekniska högskola (LiTH) skapat sig en given plats som högre lärosäte i Sverige trots den ringa åldern.

Genom framstående forskning och med ett nära samarbete med näringslivet har dess goda rykte spridit sig. Genom att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen har LiTH varit en förebild för många genom att de varit först med flertalet civilingenjörsutbildningar: inom datateknik, mjukvaruteknik, industriell ekonomi, medieteknik och även den första PBL-baserade civilingenjörsutbildningen inom informationsteknologi. Där alla utbildningar är väldigt efterfrågade både bland studenter och arbetsliv, något som fått andra universitet att snabbt följa efter.

Den akademiska utbildningen i Linköping har sina rötter i 1960-talet. 1965 startade teknisk och medicinsk utbildning och två år senare tillkom filosofisk utbildning som en filial till Stockholms universitet. 1969 etablerades de tekniska och medicinska fakulteterna. 1970 fördes resurserna samman till Linköpings högskola och fem år senare blev högskolan landets sjätte universitet. Men även om universitetet är ungt har Linköping en lång historia som utbildnings- och kulturstad. Under hela medeltiden räknades Linköping efter Uppsala som landets andra lärdomscentrum och dess katedralskola hade starka internationella kontakter. Under 1300-talet etablerades till exempel ett särskilt studenthem i Paris för Linköpings studenter.