Utbildningar

D-sektionen representerar idag tre stycken civilingenjörsutbildningar inom data/IT och en kandidatutbildning inom programmering. Dessa är:

Civilingenjörsprogrammet i datateknik (D)

Detta program startades 1975 och är därmed den äldsta civilingenjörsutbildningen inom data. Därför har det erhållit stort förtroende hos arbetsmarknaden. Programmet vill dock inte leva på gamla meriter, utan strävar hela tiden efter att anpassa och utveckla sig med omvärlden. I Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering från 2013 fick programmet betyget mycket hög kvalitet.

Anmäl dig på antagning.se

D

Masterprofiler

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (IT)

Denna utbildning har ett stort fokus på att arbeta i grupp och utmanar studenterna genom sin speciella problemlösningsmetodik. Denna syftar till att öka studenternas förmåga att lösa problem och att ge dem en bättre förutsättning för att kunna arbeta i projektgrupper på deras framtida arbetsplatser. I Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering från 2013 fick programmet betyget hög kvalitet.

Anmäl dig på antagning.se

IT

Masterprofiler

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik (U)

Den här utbildning startades år 2013 där Fredrik Heintz ledde arbetet. Utbildningen har tagits fram i samarbete med både studenter och näringliv. Det innebär att utbildningen verkligen ligger i tiden och ger studenterna den kompetens IT-företagen vill ha.

Anmäl dig på antagning.se

U

Masterprofiler

Läs mer

Kandidatprogrammet i innovativ programmering (IP)

Detta är ett kandidatprogram för den som är intresserad av eller vill bli bra på att programmera. Utbildningen är helt fokuserad på praktisk programmering och studenterna får lära sig en mängd olika programmeringsspråk och plattformar.

Anmäl dig på antagning.se

IP

Läs mer