STABEN

STABEN är sektionens fadderi. STABEN håller i nolle-p där de välkomnar alla våra nya medlemmar och guidar in dem i både studierna och studentlivet.