Styrelsen och kansliet

Styrelsen och kansliet för D-sektionen är förtroendevalda under ett år och har till uppgift att verka för att beslutad verksamhet följs, samt att verka för sammanhållning och utveckling för sektionen och dess medlemmar. I styrelsen sitter ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsutskottets ordförande, arbetsmiljöombud, samt två ledamöter.

I kansliet sitter samtliga förtroendevalda. Förutom det dagliga arbetet anordnar styrelsen och kansliet evenemang för sektionens medlemmar.

Styrelsen

Kansliet

Om du har tips, åsikter eller idéer på hur vi kan förbättra sektionens arbete är du varmt välkommen att kontakta någon av oss!