Styrelsen och kansliet

Styrelsen och kansliet för D-sektionen är förtroendevalda under ett år och har till uppgift att verka för att beslutad verksamhet följs, samt att verka för sammanhållning och utveckling för sektionen och dess medlemmar. I styrelsen sitter ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, intendent, studentrådets ordförande samt arbetsmiljöombudet.

I kansliet sitter samtliga företroendelvalda och en komplett lista finns nedan. Förutom det dagliga arbetet anordnar styrelsen och kansliet evenemang för sektionens medlemmar.

Styrelsen består av:

Kansliet består av:

Om du har tips, åsikter eller idéer på hur vi kan förbättra sektionens arbete är du varmt välkommen att kontakta någon av oss!