Styrelsen, kansliet & SnOrdfar

Styrelsen och kansliet för D-sektionen är förtroendevalda under ett år och har till uppgift att verka för att beslutad verksamhet följs, samt att verka för sammanhållning och utveckling för sektionen och dess medlemmar. I styrelsen sitter ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, utbildningsutskottets ordförande, arbetsmiljöombud, eventutskottets ordförande samt en till två ledamöter.

I kansliet sitter förtroendevalda ordförande för utskotten, samt  styrelsen. Förutom det dagliga arbetet anordnar styrelsen och kansliet evenemang för sektionens medlemmar.

Studienämndsordförande, även kallade SnOrdf kan man kontakta om man har funderingar, tankar eller åsikter kring sin utbildning som man vill ska lyftas till nämden. För mer info om SnOrdfarnas arbete kan du klicka in på UtbUs sida: Utbildningsutskottet

Styrelsen

Kansliet

SnOrdfar

Om du har tips, åsikter eller idéer på hur vi kan förbättra sektionens arbete är du varmt välkommen att kontakta någon av oss!