Uppdatering angående vakanta poster

Styret har sedan vintermötet jobbat med att ta fram kandidater till posterna som lämnades vakanta under mötet. Vi kan med glädje meddela att vi hittat lämpliga kandidater för båda posterna och vill nominera följande:

Sektionskassör 19/20:
Dag Jönsson
Utbildningsutskottets ordförande 19/20:
Kimberley Andersson

Våra kandidater kommer tillåtas delta i arbetet med nya styrelsen fram till vårmötet.

Under vårmötet kommer det hållas val av posterna och vi i styrelsen kommer nominera våra kandidater för att låta sektionsmötet besluta om att officiellt tillsätta posterna.

Kommentera