Postbeskrivningar

Poster inför vintermötet 2022

Sektionsordförande

Som ordförande i D-sektionen verkar du som spindeln i nätet och leder sektionens arbete under ett år. Ordföranden leder inte bara styrelsens möten och sektionens höst-, vinter-, och vårmöten, utan figurerar även som sektionens ansikte utåt och för sektionens talan i LinTek. Det är ordföranden som tillsammans med kassören tecknar sektionens firma. 

Som ordförande bör du vara en person som brinner för sektionen och har viljan att göra sektionen bättre. Eftersom D-sektionen är en ideell förening är det viktigt att du är en person som är bra på att inspirera och motivera andra. Det kan underlätta om du har ledarerfarenheter sedan tidigare men det är absolut inget krav, det mesta kommer du att lära dig väldigt snabbt. 

Frågor om posten som ordförande för D-sektionen kan ställas till Otto Heino, ordf@d-sektionen.se 

Sektionskassör

Som kassör i sektionen ansvarar du för sektionens ekonomi, det vill säga sektionens in- och utgifter samt bokföring. Kassören står tillsammans med ordförande som firmatecknare, och sköter även all kontakt med banken. Kassören får även samarbeta mycket med D-sektionens övriga utskott som vill hantera pengar och har ständig kontakt med sektionens övriga kassörer samt sektionens revisorer. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur ett företag fungerar rent ekonomiskt med bokföring, firmatecknare, fakturering, budgetering och redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att sektionen går ihop ekonomisk. Med posten får man lära känna många spännande människor, och får en detaljerad bild av hur en stor förening arbetar. 

Om du vill få styra en växande studentförening framåt, hjälpa alla aktiva med att kunna utföra sina uppdrag, är stresstålig, strukturerad och vill ha ett lärorikt samt roligt år missa då inte att söka till Sektionskassör! 

Frågor om posten som kassör kan ställas till Michelle Krejci, kassor@d-sektionen.se

Vice ordförande

Posten går i stort ut på att stötta och avlasta sektionens ordförande. Detta betyder att man som vice bör vara lika insatt i sektionens arbete som ordförande. Utöver detta måste man som vice vara beredd på att ta över ordförandes uppgifter ifall ordförande inte kan fullfölja sina. Man avlastar även ordförande genom att regelbundet ha kontakt med den del av sektionsverksamheten som inte deltar i styrelsemöten. 

Övrigt ansvar som ligger på vice ordförande är att ordna roliga aktiviteter för sektionsaktiva, detta innebär främst kick-off på hösten och tackfesten på våren. 

Frågor om posten som Vice ordförande kan ställas till Richard Johansson, vordf@d-sektionen.se 

Sekreterare

Som sekreterare för man protokoll på möten och ser till att de blir justerade, påskrivna och arkiverade. Dessutom har man ansvaret över stadgarna. Sekreterarens uppgifter inkluderar också att ha koll på sektionens mail- och googlekonton. 

Om du är organiserad och duktig på att formulera dig i skrift, samt har ett intresse för stadgarna skulle sekreterare kunna vara en bra post för dig. 

Frågor om posten som sekreterare kan ställas till Max Mogren,  sekreterare@d-sektionen.se 

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud får du möjligheten att att arbeta för att arbetsmiljön på universitetet, både den fysiska och psykiska, ska bli bättre. Du får möjligheten att gå på utbildningar i arbetsmiljö, lika villkor mm. samt diskutera och arbeta med andra arbetsmiljöombud på övriga sektioner. 

Som arbetsmiljöombud ska man även genomföra ett projekt som gynnar studenterna på sektionen ur ett t.ex. välmående eller arbetsmiljöperspektiv. 

Du får möjlighet att arbeta för att sektionen ska bli mer miljöanpassad genom att tex ha möten med utskottens miljöansvarige eller driva andra projekt som gynnar miljön på ett eller annat sätt.

Frågor om posten som arbetsmiljöombud kan ställas till Arvid Westerlund, amo@d-sektionen.se 

Ledamot

Som styrelseledamot får man vara med och planera flera aktiviteter som utförs på sektionen. Som ledamot har man stora möjligheter att driva egna projekt under året. Ledamoten är även med och hjälper resterande styrelsemedlemmar med deras arbetsuppgifter och agerar lite av ett bollplank. 

Om du gillar att arbeta med andra och tycker om varierande arbetsuppgifter, samt är intresserad av att driva egna projekt så är ledamot rätt post för dig. 

Frågor om posten som ledamot kan ställas till Angelica Ferlin, angelica.ferlin@d-sektionen.se , Elin Frankell, elin.frankell@d-sektionen.se eller Sean Zhong, sean.zhong@d-sektionen.se.

Utbildningsutskottets ordförande

Som studentrådets ordförande är du överst ansvarig för studiebevakningen som sker på de program som sektionen representerar. Du rapporterar SnOrdf:arnas arbete till LinTek och sitter med och rapporterar mot styrelsen. 

Frågor om posten som studentrådets ordförande kan ställas till Danijel Grujicic, utbu@d-sektionen.se

Festeriordförande

Som festeriordförande är du ansvarig för sektionens festeri, D-Group. D-Group’s huvudsakliga uppgift är att skapa en bra sammanhållning inom sektionen och med andra sektioner vid Linköpings Universitet. D-Group anordnar under året ett flertal fester och arrangemang för sektionen och för andra studenter vid universitetet. Som festeriordförande håller du i festeriet och ser till att den upplagda planeringen följs. Du håller även i möten och sköter kontakt med andra festerier, studentkårer, kårhus och andra organisationer. Utöver detta är du ansvarig för en stor del av bokningarna inför fester och det är ditt jobb att ta ett översiktligt ansvar över gruppens välmående och dess arrangemang. Du ska finnas tillgänglig och vara redo att svara på frågor och tackla problem som kan uppstå. 

Som festeriordförande bör du vara tålmodig, ordningsam, empatisk, utåtriktad, drivande och tycka om att träffa nya människor. 

Frågor om posten som festeriordförande kan ställas till Tamara Juri´c, chief@d-group.se 

Festerikassör

Som kassör i D-Group ansvarar du för D-Groups ekonomi. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur en förening fungerar rent ekonomiskt med bokföring, fakturering, budgetering, redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att D-Group går ihop ekonomiskt. Posten är passande för dig som är intresserad av ekonomi och vill lära dig mer. Det innebär en hel del jobb under hela festeristtiden, både före, under och efter ett event. I allmänhet måste man kunna jobba med andra människor samt ta på sig ledarrollen och ta svåra beslut tillsammans med festeriordföranden, exempelvis när det kommer till att välja ut resten av D-Group. Budgetplanering och bokföring är typiska uppgifter för kassören i samband med en fest. 

Som festerikassör bör du ha bra framförhållning, vara ordningsam, noggrann och tycka om att träffa nya människor. 

Frågor om posten som festerikassör kan ställas till Emma Wahlund, cash@d-group.se

Damföreningens ordförande

Donna är D-sektionens damförening, där alla tjejer och icke-binära i sektionen automatiskt blir medlemmar. Donnas främsta uppgift är att stärka sammanhållningen mellan sektionens tjejer. Det gör vi genom att anordna aktiviteter såsom middagar, fikaträffar och träffar med andra damföreningar. Donna är även med och välkomnar de nya Donnorna under nolle-P genom att ha fika dagen innan och anordna en kräftskiva. 

Som Primadonna håller man i möten och planering kring de olika träffarna. Man har en väldigt stor möjlighet att påverka allt som har med tjejer och icke-binära på sektionen att göra, bl.a. rekrytering av tjejer och icke-binära till sektionen. En viktig och rolig del av att vara PrimaDonna är att man sitter med i kansliet, där man bl.a. diskuterar sektionens mål och visioner. 

Du som söker Primadonna bör gilla att träffa nya människor, tycka om att arrangera och planera. Du är kreativ, utåtriktad och nytänkande. 

Frågor om posten som PrimaDonna kan ställas till Joline Hellström, primadonna@d-sektionen.se 

Damföreningskassör

Som damföreningskassör har du hand om Donnas ekonomi. Det innebär bl. a att samla in kvitton och bokföra alla pengar som går in och ut från Donnas konto och kassa. Inom kassörsarbete är det bra att vara noggrann. Förutom bokföringen så är det även viktigt att hjälpa och stötta Primadonna för att tillsammans kunna utveckla Donna och göra mer för Donnas och sektionens medlemmar. 

Du som söker Donnakassör bör gilla att träffa nya människor, tycka om att arrangera och planera. Du är kreativ, utåtriktad och nytänkande. 

Frågor om posten som damföreningskassör kan ställas till Cajsa Wargren, kassor.donna@d-sektionen.se

Aktivitetshanterare

Som aktivitetshanterare är du ordförande för utskottet. Aktivitetsutskottet består av aktivitetsgruppen, D-LAN, D-Band och övriga mindre projektgrupper. Aktivitetsutskottet har även hand om evenemang som skapas av sektionens medlemmar. Då hanteraren sitter med i kansliet agerar denne även kommunikationslänk mellan kansliet, Aktivitetsgruppen, D-LAN, D-Band, och övriga mindre projektgrupper. Det är hanterarens uppgift att stödja sektionsmedlemmar som har idéer om event och hjälpa till uppstarten av arbetet. 

Frågor om posten som aktivitetshanterare kan ställas till Erik Halvarsson, aktivitetshanterare@d-sektionen.se