Postbeskrivningar inför höstmöte 2023

STABEN General:

Som Fadderigeneral har du den övergripliga kollen på STABEN och ser till att Nolle-p genomförs på ett bra och smidigt sätt. Tillsammans med fadderiets kassör rekryterar du nästa års STABEN och börjar sedan att jobba fram ett tema för STABEN. Som Fadderigeneral ser du till att gruppdynamiken är bra, och du gör ditt bästa för att övriga medlemmar sköter sina poster och stöttar dem i deras arbete. Så det är bra att vara ödmjuk och kunna sätta sig in i andras situationer utan att detaljstyra. Det är Generalen som bär huvudansvaret för att planera arbetet som ska göras vilket innefattar att sätta deadlines m.m, och har också ansvaret att dessa planer fullföljs. Som General för fadderiet deltar du även på möten med General-gruppen, LinTek och andra utskott för att strukturera upp Nolle-p och agerar i dessa sammanhang som STABEN:s ansikte utåt och uppåt, samt för fadderiets talan. Att vara Fadderigeneral innefattar många timmars arbete i veckan.

STABEN Kassör:

Det första som görs efter att ha blivit invald som kassör för fadderiet, är att sätta upp mål tillsammans med generalen och bestämmelser kring poster och upplägg för rekryteringen. Därefter börjar arbetet tillsammans med nya STABEN för att planera vad som ska ske under mottagningen. Under våren sätts budget tillsammans med föregående kassör. Kassör rollen innebär budgetering, bokföring, att hålla koll på kvitton och fakturor samt att ta beslut för frågor kring inköp eller förändringar. Utöver detta innebär kassör rollen även att man är generalens högra hand och det är därför bra att man som kassör är villig att gripa in där det behövs. Som med alla andra poster i STABEN är det även viktigt att man är prestigelös och villig att lägga ner tid på arbete som är utanför postens ramar. Att vara Fadderikassör innefattar många timmars arbete i veckan.

LINK projektledare:

Som projektledare har du tillsammans med kassör/vice projektledare det övergripande ansvaret för att planera och genomföra LINK-dagarna. Eventet består av två veckors företagsevenemang, vilket mynnar ut i en mässa.
LINK-dagarna anordnas med studenter från D och Y med hjälp av studenter från I, LING och Saks och är ett bra tillfälle att knyta kontakt med studenter från andra sektioner. Posten innebär också mycket kontakt med näringslivet, och goda möjligheter till att knyta kontakter för framtiden. Man får också erfarenhet av att leda ett stort projekt, där det finns mycket utrymme för egna tankar och förbättringar.
Ditt jobb som projektledare går ut på att först ta ut en projektgrupp, och sedan att leda denna i arbetet mot LINK-dagarna. Detta innebär att man måste ha inblick i allt från marknadsföring, event, företagskontakt samt mässplanering. Man sitter också som medlem i Y och D-sektionens kansli.

LINK kassör/vice projektledare:

Som vice projektledare/kassör för LINK-dagarna ansvarar du tillsammans med projektledaren för genomförandet av LINK-dagarna. Du är också ytterst ekonomiskt ansvarig, vilket innebär ansvar över bland annat budgetering och bokföring.
LINK-dagarna anordnas med studenter från D och Y med hjälp av studenter från I, LING och Saks och är ett bra tillfälle att knyta kontakt med studenter från andra sektioner. Posten innebär också mycket kontakt med näringslivet, och goda möjligheter till att knyta kontakter för framtiden. Man får också erfarenhet av att leda ett stort projekt, där det finns mycket utrymme för egna tankar och förbättringar.
Posten innebär mycket eget ansvar för de ekonomiska delarna, samt också mycket utrymme för egna idéer om hur man bäst bistår projektledaren i rollen som vice projektledare. Man sitter också som medlem i Y- och D-sektionens kansli.