Postbeskrivningar inför vårmöte 2024

Alumniansvarig

Som alumniansvarig är man ordförande i alumniutskottet och kommer att samordna aktiviteter för alumner samt vara sektionens ansikte utåt på alumnievent. Det stora arbetet under året kommer vara att anordna evenemang som skapar en kontakt mellan sektionens medlemmar och de studenter som har avlsutat sina studier. Under året kommer även du och din grupp att bjuda in alumner för att få en närmare anknytning till arbetslivet.

Infochef

Som infochef är man ordförande för infoutskottet och ser till att föra vidare info till sektionen, både om sektionsaktiviteter samt utomstående aktiviteter. Infoutskottet ansvarar även för den årliga sektionsfotograferingen och kan även hjälpa till att fota på olika event. Du ansvarar även för sektionens sidor i LiTHanian. LiTHanian är en tidning som skickas ut 4-5 gånger om året till medlemmar i LinTek och här har sektionen en sida med blandad information. Som Infochef har du stor valfrihet att välja vad du önskar ha med i denna tidning. Utöver detta finns stora möjligheter att starta nya projekt för infoutskottet.

Intendent

Intendenten är ordförande i werkmästeriet som ansvarar för sektionens bilar och förråd. Arbetet innefattar rekrytering av övriga werk och en övergripande roll som ser till att arbetet går framåt för gruppen och de individuella posterna. Utöver detta organiserar man målning av märkesbacken och ovvefix under nolle-p.

Marknadsföringsansvarig

Som marknadsföringsansvarig har du ansvar för marknadsföringsutskottet vars huvuduppgift är att göra reklam för sektionens utbildningar till gymnasieelever. Du som marknadsföringsansvarig jobbar, bland annat, med att rekrytera medlemmar till utskottet, se till att sektionsmedlemmar åker på hemmissionering och representerar sektionen på gymnasiemässor. Posten passar dig som vill ha kontakt med många människor och vill sälja en produkt som du själv har valt.

Näringslivsutskottets ordförande

Som näringslivsansvarig är du ordförande för näringslivsutskottet och ansvarig för kontakten mellan sektionen och företag. Du och ditt utskott kommer att anordna företagskvällar, sälja platsannonser på hemsidan m.m. Under ditt år som NärA kommer du knyta värdefulla företagskontakter och förhandla med företag

Pubutskottets ordförande

Som Pubutskottets ordförande leder du utskottet i planerande och genomförande av sektionens pub:ar. Arbetsuppgifter som ingår är till exempel tillagning av mat, kommunicera med kårallen om spritbeställningar och delegering av arbetsuppgifter till resterande medlemmar. Som pubutskottets ordförande har du också ansvar för kontakten med DA och andra pubordförande. Posten passar dig som har ett intresse för mat och vill leda en större grupp.

Sakrevisor

Som sakrevisor är du ett bollplank för styret och kansliet. Vid beslut har du en stöttande roll för att se till att besluten går rätt till och följer stadgarna. Posten handlar mycket om att vara påläst och kunna svara på frågor samt vara objektiv. En stor del av posten är också att kunna dra i nödbromsen innan sektionen hamnar i en dålig situation. Posten som sakrevisor passar dig som vill ha en ganska passiv roll som är aktiv bakom kulisserna och att du har i intresse att hjälpa sektionen.

Som sakrevisor får man inte vara med i några utskott.

Studienämndsordförande D/U/IP/IT/Master

Som studienämndsordförande är du ansvarig för studiebevakningen på programmet. Arbetet består i att driva studienämnden, främst genom att samordna kursutvärderingar, samt att representera sektionens studenter i Programplanegruppen (PPG), Linteks utbildningsutskott och vår programnämnd (programnämnden för data- och medieteknik, PDM).

Detta är posten för dig som är intresserad av utbildningsfrågor och vill vara med och påverka utseendet på din utbildning. Det är en mycket viktigt post för kvalitetsarbetet och du kommer ha möjlighet att knyta många kontakter.

Webmaster

Som Webmaster är du ordförande för Webbgruppen och ansvarar för att sektionens digitala system fungerar samt har de funktioner som sektionen behöver. Sektionens digitala system innefattar bland annat sektionens hemsida och medlemssida. Webmaster ser till att Webbgruppen håller kodstugor regelbundet där medlemmarna träffas för att koda. Arbetsuppgifter som ingår är, bland annat, att rekrytera medlemmar, skriva kod och bidra med teknisk expertis. Posten passar dig som är intresserad webbutveckling och vill leda en grupp i att utveckla sektionens digitala tjänster.