Postbeskrivningar

Poster inför vintermöte 2023

Sektionsordförande

Som ordförande i D-sektionen verkar du som spindeln i nätet och leder sektionens arbete under ett år. Ordföranden leder inte bara styrelsens möten och sektionens höst-, vinter-, och vårmöten, utan figurerar även som sektionens ansikte utåt och för sektionens talan i LinTek. Det är ordförandens uppgift att ha en överblick på vad som sker i sektionen samt att leda sektionens styrelse. Det är ordföranden som tillsammans med kassören tecknar sektionens firma. 

Som ordförande bör du vara en person som brinner för sektionen och har viljan att göra sektionen bättre. Eftersom D-sektionen är en ideell förening är det viktigt att du är en person som är bra på att inspirera och motivera andra. Det kan underlätta om du har ledarerfarenheter sedan tidigare men det mesta kommer du att lära dig väldigt snabbt. 

Frågor om posten som ordförande för D-sektionen kan ställas till Emma Wahlund, ordforande@d-sektionen.se

Sektionskassör

Som kassör i sektionen ansvarar du för sektionens ekonomi, det vill säga sektionens in- och utgifter samt bokföring. Kassören står tillsammans med ordförande som firmatecknare, och sköter även all kontakt med banken. Kassören får även samarbeta mycket med D-sektionens övriga utskott som vill hantera pengar och har ständig kontakt med sektionens övriga kassörer samt sektionens revisorer. Bokföring sker främst med D-sektionens ekonomiska utskott, DEG. Sektionskassören är även ansvarig för att välja in DEG för sitt verksamhetsår. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur ett företag fungerar rent ekonomiskt med bokföring, firmatecknare, fakturering, budgetering och redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att sektionen går ihop ekonomisk. Med posten får man lära känna många spännande människor, och får en detaljerad bild av hur en stor förening arbetar. 

Om du vill få styra en växande studentförening framåt, hjälpa alla aktiva med att kunna utföra sina uppdrag, är stresstålig, strukturerad och vill ha ett lärorikt samt roligt år missa då inte att söka till Sektionskassör! Frågor om posten som kassör kan ställas till Michelle Krejci, kassor@d-sektionen.se.

Vice ordförande

Posten går i stort ut på att stötta och avlasta sektionens ordförande. Detta betyder att man som vice bör vara lika insatt i sektionens arbete som ordförande. Utöver detta måste man vara beredd på att ta över ordförandes uppgifter ifall denna inte kan fullfölja sina. Man avlastar även ordförande genom att regelbundet ha kontakt med den del av sektionsverksamheten som inte deltar i styrelsemöten. 

Övrigt ansvar som ligger på postenär att ordna roliga aktiviteter för sektionsaktiva, detta innebär främst kick-off på hösten och tackfesten på våren. 

Frågor om posten som Vice ordförande kan ställas till Alice Bramstedt, vordf@d-sektionen.se

Sekreterare

Som sekreterare för man protokoll på möten och ser till att de blir justerade, påskrivna och arkiverade. Dessutom har man ansvaret över stadgarna. Sekreterarens uppgifter inkluderar också att ha koll på sektionens mail- och googlekonton. 

Om du är organiserad och duktig på att formulera dig i skrift, samt har ett intresse för stadgarna skulle sekreterare kunna vara en bra post för dig.

Frågor om posten som sekreterare kan ställas till Helena Girmai​, sekreterare@d-sektionen.se 

Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud får du möjligheten att arbeta för att arbetsmiljön på universitetet, både den fysiska och psykiska, ska bli bättre. Du får möjligheten att gå på utbildningar i arbetsmiljö, lika villkor mm. samt diskutera och arbeta med andra arbetsmiljöombud på övriga sektioner.

Som arbetsmiljöombud ska man även genomföra ett projekt som gynnar studenterna på sektionen ur ett t.ex. välmående eller arbetsmiljöperspektiv. Dessutom har man som arbetsmiljöombud tystnadsplikt, så att studenter kan komma med mer privata åsikter eller situationer.

Du får möjlighet att arbeta för att sektionen ska bli mer miljöanpassad genom att t.ex. ha möten med utskottens miljöansvarige eller driva andra projekt som gynnar miljön på ett eller annat sätt.

Frågor om posten som arbetsmiljöombud kan ställas till Robin Boregrim, amo@d-sektionen.se

Ledamot

Som styrelseledamot får man vara med och planera flera aktiviteter som utförs på sektionen. Som ledamot har man stora möjligheter att driva egna projekt under året. Ledamoten är även med och hjälper resterande styrelsemedlemmar med deras arbetsuppgifter och agerar lite av ett bollplank. 

Om du gillar att arbeta med andra och tycker om varierande arbetsuppgifter, samt är intresserad av att driva egna projekt så är ledamot rätt post för dig. 

Frågor om posten som ledamot kan ställas till Shamil Limbasiya, shamil.limbasiya@d-sektionen.se eller Gunnar Samuelsson, gunnar.samuelsson@d-sektionen.se

Utbildningsutskottets ordförande

Som utbildningsutskottets ordförande är du överst ansvarig för studiebevakningen som sker på de program som sektionen representerar. Du rapporterar SnOrdf:arnas arbete till LinTek och sitter med och rapporterar mot styrelsen. Utöver detta sitter du med som en del av styrelsen där du agerar ledamot.

Frågor om posten som utbildningsutskottets ordförande kan ställas till Emma Siklosi, utbu@d-sektionen.se

Festeriordförande

Som festeriordförande är du ansvarig för sektionens festeri, D-Group. D-Group’s huvudsakliga uppgift är att skapa en bra sammanhållning inom sektionen och med andra sektioner vid Linköpings Universitet. D-Group anordnar under året ett flertal fester och arrangemang för sektionen och för andra studenter vid universitetet. Som festeriordförande leder du festeriet och ser till att den upplagda planeringen följs. Du håller även i möten och sköter kontakt med andra festerier, studentkårer, kårhus och andra organisationer. Utöver detta är du ansvarig för en stor del av bokningarna inför fester och det är ditt jobb att ta ett översiktligt ansvar över gruppens välmående och dess arrangemang. Du ska finnas tillgänglig och vara redo att svara på frågor och tackla problem som kan uppstå. 

Det är viktigt som festeriordförande att du är drivande och att du gillar att träffa nya människor.

Frågor om posten som festeriordförande kan ställas till Junia Mannervik, chief@d-group.se.

Festerikassör

Som kassör i D-Group ansvarar du för D-Groups ekonomi. Som ekonomisk ansvarig får du en väldigt bra insyn i hur en förening fungerar rent ekonomiskt med fakturering, budgetering och redovisning. Du blir ytterst ansvarig för att se till att D-Group går ihop ekonomiskt. Posten är passande för dig som är intresserad av ekonomi och vill lära dig mer. Det innebär en hel del jobb under hela festeristtiden, både före, under och efter ett event. I allmänhet måste man kunna jobba med andra människor samt ta på sig ledarrollen och ta svåra beslut tillsammans med festeriordförande, exempelvis när det kommer till att välja ut resten av D-Group. Att sätta en budget och se till att den hålls är typiska uppgifter för kassören i samband med en fest. 

Som festerikassör blir du involverad i det mesta som D-Group gör och det är då viktigt att du gillar att träffa nya människor men också att du är självgående.

Frågor om posten som festerikassör kan ställas till Filip Nygren, cash@d-group.se.

Damföreningens ordförande

Donna är D-sektionens damförening, där alla tjejer och icke-binära i sektionen automatiskt blir medlemmar. Donnas främsta uppgift är att stärka sammanhållningen mellan sektionens tjejer och icke-binära. Det görs genom att anordna aktiviteter såsom middagar, fikaträffar och träffar med andra damföreningar. Donna är även med och välkomnar de nya Donnorna under nolle-P genom att ha fika dagen innan och anordna en kräftskiva. 

Som PrimaDonna håller man i möten och planering kring de olika träffarna. Man har en väldigt stor möjlighet att påverka allt som har med tjejer och icke-binära på sektionen att göra, bl.a. rekrytering till sektionen. En viktig och rolig del av att vara PrimaDonna är att man sitter med i kansliet, där man bl.a. diskuterar sektionens mål och visioner. 

Du som söker PrimaDonna bör gilla att träffa nya människor samt tycka om att arrangera och planera. Du är kreativ, utåtriktad och nytänkande. 

Frågor om posten som PrimaDonna kan ställas till Jorunn Jóhannesdóttir, primadonna@d-sektionen.se

Damföreningens kassör

Som damföreningens kassör tar du hand om Donnas ekonomi och ser till att allt går rätt till. Det innebär bl.a att samla in kvitton och betalningsunderlag för alla pengar som går in och ut från Donnas konto, samt se till att dessa finns tillgängliga för DEG som bokför. Inom kassörsarbete är det bra att vara noggrann. Det även viktigt att hjälpa och stötta PrimaDonna för att tillsammans kunna utveckla Donna och göra mer för Donnas och sektionens medlemmar. 

Du som söker Donnakassör bör gilla att träffa nya människor samt tycka om att arrangera och planera.

Frågor om posten som damföreningskassör kan ställas till Emelie Wedholm, kassor.donna@d-sektionen.se

Aktivitetshanterare

Som aktivitetshanterare är du ordförande för aktivitetsutskottet som består av AktU, D-LAN, D-Band, D20 samt övriga mindre projektgrupper. Aktivitetsutskottet har även hand om evenemang som skapas av sektionens medlemmar. Då hanteraren sitter med i kansliet agerar denne även kommunikationslänk mellan kansliet och aktivitetsutskottets undergrupper. Det är hanterarens uppgift att stödja sektionsmedlemmar som har idéer om event och hjälpa till uppstarten av arbetet. 

Frågor om posten som aktivitetshanterare kan ställas till Erik Halvarsson, aktivitetshanterare@d-sektionen.se.

LINK Kassör/Vice Projektledare

Som vice projektledare/kassör för LINK-dagarna ansvarar du tillsammans med projektledaren för genomförandet av LINK-dagarna. Du är också ytterst ekonomiskt ansvarig, vilket innebär ansvar över bland annat budgetering och bokföring. 

LINK-dagarna anordnas med studenter från D och Y med hjälp av studenter från I, LING och Saks och är ett bra tillfälle att knyta kontakt med studenter från andra sektioner. Posten innebär också mycket kontakt med näringslivet, och goda möjligheter till att knyta kontakter för framtiden. Man får också erfarenhet av att leda ett stort projekt, där det finns mycket utrymme för egna tankar och förbättringar. 

Posten innebär mycket eget ansvar för de ekonomiska delarna, samt också mycket utrymme för egna idéer om hur man bäst bistår projektledaren i rollen som vice projektledare. Man sitter också som medlem i Y och D-sektionens kansli.