Välkommen på Vårmöte!

Medlemmar i sektionen kallas till ordinarie vårmöte den 11 april 2021. Detta är ett av sektionens tre ordinarie sektionsmöten. Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet.

På grund av regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 8 deltagare kommer deltagandet på sektionsmötet att ske över Zoom. Mer information om hur du ansluter till mötet och hur mötet fungerar kommer publiceras på mötets sida på D-sektionens hemsida.

På d-sektionen.se/varmote-2021 så finns mer information om sektionsmötet.

Lämna ett svar