Välkommen till extrainsatt sektionsmöte!

Styrelsen vill välkomna alla sektionsmedlemmar till det första sektionsmötet under detta verksamhetsår. Med anledning av stora ändringar inom LINK måste vi behandla budgetrevidering på sektionsmötet. Eftersom LINK-dagarna redan har påbörjats innan det ordinarie höstmötet äger rum, kallar vi härmed till ett extrainsatt sektionsmöte söndagen den 10 oktober 12:00.

Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet.

På grund av Styrelsens planering utifrån de nuvarande restriktioner kommer deltagande på sektionsmötet att ske över Zoom. Vi ser dock ljust på framtiden och hoppas på att det ordinarie höstmötet kommer ske på plats. Mer information om hur du ansluter till mötet och hur mötet fungerar kommer publiceras på mötes sida på D-sektionens hemsida.

Preliminär föredragningslista och mer information finns på
https://d-sektionen.se/extramote-2021-10.

Lämna ett svar