Välkomna till vintermötet 2022

Medlemmer i sektionen kallas till ordinarie vintermöte 31 januari 2022 klockan 17:15.

Detta är ett av sektionens tre ordinarie sektionsmöten. Sektionsmöten är sektionens högst beslutande organ där du som medlem har möjligheten att vara med och besluta om sektionens verksamhet.

På grund av av de nuvarande restriktionerna kommer deltagande på sektionsmötet att ske över Zoom. Mer information om hur du ansluter till mötet och hur mötet fungerar kommer publiceras på mötes sida på D-sektionens hemsida.

Preliminär föredragningslista och mer information finns på
https://d-sektionen.se/vintermote-2022/

Lämna ett svar