Vårmöte 2021

medlem.d-sektionen.se/vote finns zoom-länken och där kan du också gå med i röstlängden.

Välkommen på sektionsmöte! Vårmötet kommer ske den 11 april 2021 kl 13:15 över zoom. Rapporter och Meddelanden från styrelse och kansli är nu publicerade på Rapporter och Meddelanden.

På denna sida kommer information om sektionens vintermöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Distansmöte på grund av covid-19

På grund av regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 8 deltagare kommer deltagandet på vårmötet att ske över Zoom. För att mötet ska flyta på smidigt så har vi en guide, där vi beskriver hur omröstning, talarlista och mötet i sin helhet kommer fungera på distans.

Distansmöte Datateknologsektionen – Guide

Förlängd ansökningsperiod

Vi har valt att förlänga ansökningsperioden till och med den 28:e mars, så det finnslite mer tid till att söka till posterna. Om du undrar vad posterna innebär så kan duläsa intervjuer på d-sektionen.se/kategori/intervjuer-fortroendevalda-varmote-2021

Annandag påsk (5/4) som 5:e läsdagen

På extramötet så accepterade mötet att acceptera annandag påsk (5/4) som 5:eläsdagen inför sektionsmötet. Då annandag påsk är en röd dag så hade den normaltsett inte räknats som en läsdag inför sektionsmötet.

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Protokoll

Protokollet kommer publiceras senast 10 läsdagar efter sektionsmötet.

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat följande kandidater:

Marknadföringsutskottets ordförande: Henrik Rehn
Näringslivsansvarig: John Enblom
Studienämndsordförande D : Moa Englund
Studienämndsordförande IT: Linn Petersson
Studienämndsordförande U: Artin Fazeli
Studienämndsordförande IP: Martin Kuiper
Studienämndsordförande masternivå: Emil Brynielsson
Intendent: Dag Jönsson
Webmaster: Isak Horvath
Sakrevisor: Carl Magnus Bruhner

Infochef: Vakant
Alumniutskottets ordförande: Vakant
Pubutskottsordförande: Vakant

Styrelsen har nominerat följande kandidater:

Valberedningens ordförande: Malin Widén
Sifferrevisorer: Hanna Lindgren & Elin Pettersson (Revisionsgruppen ELIN)

Motkandideringar

Pubutskottsordförande: Emil Carlsson
Alumniutskottets ordförande: Oskar Kolthoff

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

  • Vem du är
  • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang utanför LiU
  • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang på LiU 
  • Varför du söker en post
  • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas presenterade under tiden du är uppe och presenterar.

Dokument

Inkomna dokument

Motioner och propositioner

Andra läsning av stadgeändringar

Vid andra läsningen av stadgeändringen kan det vid förra mötet antagna stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås. 

Motioner

Inga motioner inkomna ännu.

Propositioner