Vårmöte 2022

Välkommen på sektionsmöte! Vårmötet kommer ske den 25 april 2022 klockan 17:30 Campus Valla, A1.

Missa inte att anmäla er för gratis mat!! Deadline 20/4
Anmälningsformulär

På denna sida kommer information om sektionens vintermöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Protokoll

Protokoll vårmöte 2022

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Dokument

Inkomna dokument

Sektionsbudget 21/22

Motioner och propositioner

Inga inkomna motioner eller propositioner ännu.

Nomineringar

Valberedningen har nominerat följande kandidater:

Intendent – Fredrik Martinsson
Pubutskottets Ordförande – Hugo Nilsson
Sakrevisor – Otto Heino
Näringslivsutskottets ordförande – Thea Antonson
Studienämndsordförande U – Joline Hellström
Studienämndsordförande IT – Alexander Vibom
Studienämndsordförande Master – Victor Dahlsberg

Alumniansvarig – Vakant
Infochef – Vakant
Marknadsföringsansvarig – Vakant
Studienämndsordförande D – Vakant
Studienämndsordförande IP – Vakant
Webmaster – Vakant

Styrelsen har nominerat följande kandidater:

Sifferrevisorer: Mikaela Fox och Emma Eriksson
Valberedningens ordförande: Ebba Kallström
Valberedningens ledamot: Vakant
Valberedningens ledamot: Vakant
Valberedningens ledamot: Vakant
Valberedningens ledamot: Vakant

Motkandideringar

Alumniansvarig: Richard Johansson
Infochef: Dag Jönsson
Intendent: Linnéa Ivansson
Studienämndsordförande D: Anton Sars Oom
Valberedningens ledamot: Rasmus Kramare

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

  • Vem du är
  • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang utanför LiU
  • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang på LiU
  • Varför du söker en post
  • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas synliga på en duk under tiden du är uppe och presenterar.