Vårmöte 2023

Hej kära D-student! Här kommer information om sektionens vårmöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Beställ pizza här, deadline är 31/3 11:59

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat

 • Intendent: Joline Hellström
 • Webmaster: Olle Mineur
 • Pubutskottets Ordförande: Olle Håkansson 
 • Marknadsföringsansvarig: Oscar Karlsson
 • Sakrevisor: Isak Horvath
 • Alumniansvarig: Vakant
 • Infochef: Vakant
 • Näringslivsutskottets ordförande: Vakant
 • Studienämndsordförande D: Vakant
 • Studienämndsordförande U: Yousef Drgham
 • Studienämndsordförande IT: Edwin de Paz
 • Studienämndsordförande IP: Love Arreborn
 • Studienämndsordförande Master: Vakant

Styrelsen har nominerat

 • Valberedningens ordförande: Fredrik Palm
 • Valberedningens ledamot: Sofia Knutas
 • Valberedningens ledamot: Axel Larsson
 • Valberedningens ledamot: Vakant
 • Valberedningens ledamot: Vakant
 • Sifferrevisorer: Vakant (Tillhandahålles av Revisiongruppen från ELIN, personer har ännu ej bestämts)

Motkandideringar

 • Valberedningens ledamot: Malte Hammer
 • Valberedningens ledamot: Max Randow
 • Alumniansvarig: Anton Eldeborg Lundin

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till [email protected] där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

 • Vem du är
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang utanför LiU
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang på LiU
 • Varför du söker en post
 • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas synliga på en duk under tiden du är uppe och presenterar.

Dokument

Motioner och propositioner

Inga inkomna motioner eller propositioner.

Lämna ett svar