Vårmöte 2024

Vintermötet kommer hållas 21 april 2024 klockan 15:00 i sal C4.

Hej D-student! Här kommer information om sektionens vintermöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Styrelsen kommer bjuda på mat i samband med sektionsmötet, länk för anmälan: https://forms.gle/JCFNq38YskLaNZQPA. Sista anmälningsdag är 16 april 2024.

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till [email protected] där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Att skicka in motioner

Glöm dessutom inte att du är mer än välkommen att skicka in motioner. Detta görs enklast genom att skicka motionen via mail till [email protected]. Motionsmall finns nedan under Dokument. Motioner måste skriftligen inkomma till sektionsstyrelsen senast sju läsdagar innan sektionsmötet (12 april 2024).

Protokoll

Protokoll för D-sektionens vårmöte 2024

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Personval

Nomineringar

Valberedningen har valt att nominera följande:

 • Alumniutskottets ordförande: Vakant
 • Infochef: Jorunn Johannesdottir
 • Intendent: Philip Batan
 • Marknadsföringsutskottets ordförande: Lucas Spåls
 • Näringslivsutskottets ordförande: Belmin Batic
 • Pubutskottets ordförande: Arvid Attin
 • Sakrevisor: Silva Havluciyan
 • Webmaster: Olle Mineur
 • Studienämndsordförande, D: Vakant
 • Studienämndsordförande, U: Erik Luttu
 • Studienämndsordförande, IT: Vakant
 • Studienämndsordförande, IP: Vakant
 • Studienämndsordförande, masternivå: Vakant

Sektionsstyrelsen har valt att nominera följande:

 • Valberedningens ordförande: Tobias Elfstrand
 • Valberedningens ledamot: Nils Kihl, Henrik Thorén, Vakant, Vakant

Inkomna motkandideringar:

 • Studienämndsordförande, D: Jack Ydehall

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

 • Vem du är
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang utanför LiU
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang på LiU
 • Varför du söker en post
 • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas synliga på en duk under tiden du är uppe och presenterar.

Dokument

Inkomna dokument

Motioner och propositioner